Pozostalostná penzia: Dostanete 60 % alebo polovicu?

Na príkladoch vám ukážeme, či vám Sociálna poisťovňa po smrti manžela / manželky vyplatí 50 alebo 60 percent dôchodku, na ktorý by zomretý mal nárok.

03.08.2021 08:00
smútok, skľúčenosť, budúcnosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pozostalostné penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo pozostalý manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 500 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 300 eur, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 650 eur.

žena, smútok, vdova, trúchlenie Čítajte viac Pozostalostné penzie v otázkach a odpovediach. Ako je to u rozvedených ľudí?

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel. K tomuto dňu získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok, sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 14,2107 = 322,70 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 322,70 = 193,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec, ktorý zomrel, bol poberateľom starobného dôchodku. Vdove, ktorá dostáva dôchodok 245,00 eura, tak vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Keďže suma pozostalostnej penzie je vyššia ako starobný dôchodok pozostalej manželky, v plnej sume sa jej bude vyplácať vdovský dôchodok a v sume jednej polovice – 122,50, bude dostávať svoju penziu. Dokopy tak dostane 374,10 eura.

Milan Krajniak Čítajte aj Krajniak ide definitívne zrušiť dôchodkový strop. Pozostalostné penzie chce zvýšiť

Príklad č. 3

Poistenka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti zomretá získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota 2021 je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá nárok, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 14,2107 = 564,80 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 564,80 = 338,90 eura.

Príklad č. 4

Poistenka, ktorá bola poberateľkou starobného dôchodku, zomrela. Vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne, jej pozostalý manžel má penziu 590 eur.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura.

Keďže suma pozostalostnej penzie je nižšia ako suma jeho starobného dôchodku, jeho penzia sa mu bude vyplácať aj naďalej v plnej sume a vdovecký dôchodok bude dostávať v sume jednej polovice 109,80 eura. Spolu tak bude dostávať 699,80 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #pozostalostná penzia #pozostalostný dôchodok #pozostalostná dávka