Rezort práce: 16 zmien, ktoré zvýšia príspevky pre ŤZP a zjednodušia ich poskytnutie

Poskytnutie príspevku na úpravu auta pred jeho vlastníctvom či poskytnutie peňažného príspevku vo vyššej sume pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s najnižšími príjmami. Aj tieto zmeny prináša ministerstvo práce v návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Návrh zmien môžu odborníci aj verejnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 18. augusta.

03.08.2021 11:03
invalid, zdravotne postihnutý, vozíček Foto:
Ilustračné foto.
debata

Návrhom zmien v zákone ministerstvo zjednodušuje čerpanie finančných príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým zo skúsenosti z praxe vychádza v ústrety a pomáha zlepšiť kvalitu ich života. Po vyhodnotení podnetov z medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu zákona rokovať vláda, následne ho bude schvaľovať parlament. Ministerstvo navrhuje, aby bol zákon v novom znení účinný od 1. januára 2022.

zväčšiť
prispevky

Zvýšenie príspevku pre ľudí s najnižším príjmom

Osobám s najnižšími príjmami navrhuje rezort práce zvýšiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, napríklad na kúpu osobného auta, úpravu bytu či kúpu pomôcky. „Zároveň ministerstvo navrhuje osobitne zvýšiť príspevok pre osoby s príjmom do 4-násobku a 5-násobku životného minima na kúpu zdvíhacieho zariadenia vzhľadom na jeho finančnú náročnosť,“ uviedla Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa rezortu práce.

zväčšiť
prispevky1

Príspevok vopred pre potreby úprav auta

„Z praxe vyplýva, že osoby s ŤZP spravidla využívajú autá so špeciálnym prispôsobením pre ich potreby. Rezort preto navrhuje poskytnutie príspevku na úpravu auta už pri kúpe, nie až po jeho zakúpení,“ vysvetľuje návrh Slivková Kirňaková. Z príspevku tak bude možné financovať úpravy auta v štádiu výroby, keď žiadateľ o príspevok na úpravu auta ešte nie je jeho vlastníkom.

rodina, prechádzka, park, invalidný vozík Čítajte aj Od júla je vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu

Poskytovanie príspevku aj s nepravidelným príjmom

Ministerstvo navrhuje, aby sa za príjem zo zamestnania nepovažoval preplatok dane z príjmov, preplatok na preddavkoch na daň z príjmov, vrátený preplatok na zdravotnom poistení, vrátane poistného na nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti či príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. „Ide o typy nepravidelného príjmu, ktoré by mohli žiadateľom spôsobiť pozastavenie príspevku na opatrovanie,“ vraví hovorkyňa.

Nárok na príspevok aj bez posudzovania príjmu spoločne posudzovanej osoby Aby osoby s ŤZP mohli dostať príspevok na kompenzáciu, rezort navrhuje nezohľadňovať príjem spoločne posudzovaných osôb v situáciách, keď ho nie je možné zistiť. Ide o prípady, keď spoločne posudzovaná osoba nežije v domácnosti so žiadateľom o príspevok, nepodieľa sa na platení spoločných výdavkov (napr. je nezvestná).

Plynulé posudzovanie osoby s ŤZP aj v prípade hospitalizácie

Ministerstvo navrhuje pokračovať bez prerušenia v posudzovaní nároku na príspevok aj v prípade, ak zo závažných dôvodov nie je možná osobná prítomnosť posudzovanej osoby (napr. z dôvodu hospitalizácie). „Aktuálne účinná právna úprava to neumožňuje. Vychádzajúc z praxe, ak dlhšiu dobu nie je možné pokračovať v procese za prítomnosti posudzovanej osoby, konanie bude môcť pokračovať bez prerušenia, napríklad v prípade potreby prispôsobenia bývania pred návratom osoby s ŤZP z nemocnice domov (napr. ak ide o fyzickú osobu v bdelej kóme),“ dodala Michaela Slivková Kirňaková.

Kompletná dokumentácia návrhu zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnená na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/202­1/413.

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #zákon #hendikep #ťažké zdravotné postihnutie #peňažný príspevok