Na dávky si platením odvodov sporíte. Čiastočne

Myslíte si, že platením odvodov si sporíte na dávky? Nie je to celkom pravda, aj keď vám z výplaty odkrajujú každý mesiac desiatky, mnohým aj stovky eur. Za zamestnanca ich platí zamestnávateľ, živnostníci si ich platia sami a v istých prípadoch ich za ľudí platí štát.

, 09.08.2021 06:00
tím, kolegovia, rozhovor, diskusia, úsmev Foto:
Vždy je dôležité, či je v danom čase sociálnej udalosti občan poistený, respektíve ako dlho bol poistený a z akej mzdy platil odvody na konkrétny druh poistenia.
debata (2)

„Tvrdenie, že ľudia si odvodmi sporia na dávky, nie je úplne presné. Sociálne poistenie je postavené na solidárnom princípe. Znamená to, že odvody sa využívajú v prospech všetkých, nie individuálne,“ vysvetľuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne. „Poistné sa neukladá poistencovi na ,jeho účet‘ pre jeho potreby vyplácania dávok v súčasnosti, ale je súčasťou jednotlivých fondov sociálneho poistenia. Z nich sa vyplácajú dávky pre poistencov, ktorí to potrebujú a spĺňajú zákonné podmienky na ich priznanie,“ uviedla.

Konkrétne podmienky pri priznávaní dávky zo sociálneho poistenia určuje zákon o sociálnom poistení, ktorý Sociálna poisťovňa vykonáva v praxi. „Nárok poistenca na dávky závisí od toho, na aké druhy poistenia si odvádza poistné, a teda od toho, či je v postavení zamestnanca, alebo či má postavenie živnostníka, ktorý napríklad nemá nárok na úrazové dávky ani na dávku v nezamestnanosti, alebo má dobrovoľné poistenie. Pri dobrovoľnom poistení je dôležité aj to, aký balík dobrovoľného poistenia si občan vybral a na aký druh poistného odvádza poistné,“ hovorí Dvoráková. A zároveň platí, že zamestnanec, SZČO či dobrovoľne poistená osoba musí vo svojej kategórii splniť všetky podmienky na priznanie tej-ktorej dávky, pričom podmienky nároku sú pre jednotlivé kategórie dávok mierne odlišné.

muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte viac Odvody sú dôležité pri výpočte dôchodku

„Vždy je dôležité, či je v danom čase sociálnej udalosti občan poistený, respektíve ako dlho bol poistený a z akej mzdy platil odvody na konkrétny druh poistenia. V tomto sa do nároku na dávku a jej výšku premietne aj jeho konkrétna životná situácia, ako dlho bol poistený, z akého príjmu odvádzal poistné,“ dodala.

Sociálna poisťovňa poskytuje dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia. Z dôchodkového poistenia sa vypláca starobný, predčasný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Z poistenia v nezamestnanosti sa v prípade straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti poskytuje dávka v nezamestnanosti. Od júla sa zmenila jej maximálna suma. V mesiaci, ktorý má 31 dní, môžete dostať maximálne 1 154,80 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, zas 1 117,50 eura.

Z nemocenského poistenia sa vypláca materské, tehotenské, nemocenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Základnou podmienkou na vznik nároku na ne je existencia tohto poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky.

doktorka, opatrovanie, dôchodkyňa, rúška Čítajte viac Kto môže byť poistencom štátu?

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #dávky od štátu #odvody do Sociálnej poisťovne
Flowers