Peňažný príspevok na opatrovanie by mal štát poskytovať v jednotnej sume, žiada SocioFórum

Zohľadňovanie sociálneho postavenia opatrovateľov pri určovaní výšky peňažného príspevku na opatrovanie je možné považovať za nerovnaký prístup a za diskrimináciu, odkázalo SocioFórum rezortu práce a sociálnych vecí.

10.08.2021 10:27
dôchodkyňa, opatrovanie, sestrička, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Peňažný príspevok na opatrovanie by mal štát poskytovať bez ohľadu na to, či ide o osobu v produktívnom veku alebo poberateľa dôchodkovej alebo výsluhovej dávky. Ministerstvo práce a sociálnych vecí o to žiada občianske združenie SocioFórum. Obe osoby totiž podľa SocioFóra poskytujú pri opatrovaní rovnakú starostlivosť a zákon im neustanovuje odlišné povinnosti.

„Nevidíme žiadne opodstatnenie na vyplácanie peňažného príspevku v rôznej výške. Zohľadňovanie sociálneho postavenia opatrovateľov pri určovaní výšky peňažného príspevku na opatrovanie je možné považovať za nerovnaký prístup a za diskrimináciu," odkázalo občianske združenie rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Keď poberá opatrujúca osoba niektorú z dôchodkových dávok, táto dávka sa mu poskytuje za celoživotnú prácu, ktorá nemá nič spoločné s opatrovaním.

dedko, penzista, dôchodca, prekvapenie Čítajte aj O dôchodok v prvom polroku požiadalo viac ako 71 tisíc ľudí

SocioFórum tiež žiada riešiť posudzovanie príjmu rodiča s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s nezaopatrenými deťmi, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Takýto rodič je podľa združenia znevýhodnený hneď dvojnásobne. Do úvahy sa berie totiž jeho „čistý“ príjem, i keď z neho platí výživné na nezaopatrené deti, a preto jeho disponibilný príjem pre jeho vlastnú potrebu je nižší.

Pre stanovenie výšky jeho príjmu pre účely kompenzácií sa pritom posudzuje ako jedna osoba. Do zákona by sa tiež malo podľa SocioFóra výslovne uviesť, že sa nebude vyžadovať opakované prehodnocovanie zdravotného stavu, vyžadujúceho si predloženie „aktuálnych“ lekárskych správ, v prípade, ak zdravotné postihnutie osoby s ŤZP je trvalé a nie je možné podľa súčasných poznatkov lekárskej vedy očakávať zlepšenie. „Úrady práce a sociálnych vecí opakovane žiadajú predkladať nové lekárske nálezy aj v prípade trvalých stavov," upozorňuje občianske združenie.

Systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) by sa mal od začiatku budúceho roka zmeniť. Pri osobách s príjmami do sumy životného minima sa majú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu poskytovať vo vyššej sume, čím sa má znížiť finančná spoluúčasť osoby s ŤZP. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa má vzhľadom na finančnú náročnosť poskytovať vo vyššej čiastke aj osobám s vyššími príjmami. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.

invalid, zdravotne postihnutý, vozíček Čítajte aj Rezort práce: 16 zmien, ktoré zvýšia príspevky pre ŤZP a zjednodušia ich poskytnutie

Zaviesť sa má možnosť poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj v prípade, ak osoba s ŤZP ešte nie je vlastníkom vozidla. „Cieľom je uľahčiť situáciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Pri posudzovaní príjmu sa má zaviesť možnosť v osobitných prípadoch vylúčiť z okruhu spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na úhrade spoločných potrieb.

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #peňažný príspevok