Vyhnite sa dlhom v Sociálnej poisťovni

Ste zamestnanec, pracujúci penzista alebo živnostník? Ako si overíte, že nemáte dlhy v Sociálnej poisťovni? Čo vám hrozí, ak ste dlžníkom?

, 10.09.2021 08:00
žena, účty, problém, starosti, dlh Foto:
Pri porušení povinností môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eura.
debata

Odvody do Sociálne poisťovne sú povinné pre zamestnancov aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Rozdiel je však v ich postavení voči poisťovni. Podľa Sociálne poisťovne platí, že zamestnancovi žiadny dlh voči Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôže. Každý zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za zamestnanca poistné. Ak sa stane sa dlžníkom, nedoplatok na sociálnom poistení nevzniká zamestnancovi, ale jeho zamestnávateľovi. Ak ste zamestnanec, nemusíte sa teda obávať, že by ste nedostali dávky alebo že by sa vám zárobok nezapočítal do dôchodku.

„Ak zamestnávateľ predtým riadne zamestnanca prihlásil do Sociálnej poisťovne, zamestnanec sa nemusí obávať, neohrozí to ani jeho budúce nároky na dávky zo sociálneho poistenia (nemocenské, v nezamestnanosti, dôchodkové, garančné), a teda dlhy zamestnávateľa sa ho negatívne nedotknú,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Ak si chcete skontrolovať, či vás zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, môžete sa o tom informovať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa. Zistiť môžete aj to, aké vymeriavacie základy, teda hrubý príjem, zamestnávateľ nahlásil. Ak zamestnávateľ nahlási Sociálnej poisťovni nižší vymeriavací základ, ako zamestnanec v skutočnosti má, tak sa môže stať, že Sociálna poisťovňa by mu v budúcnosti vyrátala dávky z tejto nižšej sumy.

„Ak chce byť zamestnanec pravidelne informovaný o svojich vymeriavacích základoch (hrubých príjmoch), z ktorých zaňho zamestnávateľ platí poistné, môže si tiež v Sociálnej poisťovni zriadiť bezplatne elektronický prístup k službe Individuálny účet poistenca – údaje sa tu aktualizujú raz ročne po 30. apríli za predchádzajúci kalendárny rok,“ informovala Sociálna poisťovňa. Na získanie elektronického prístupu je potrebné osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie Grid karty.

kalendár, kalkulačka, peniaze, podnikanie, SZČO Čítajte viac Sociálna poisťovňa: Čo treba vedieť o platení poistného

Iná je ale situácia, keď dlh vznikne SZČO. Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eura. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne. O dlhu sa dlžník dozvie doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty, osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne prostredníctvom SMS alebo e-mailu (SZČO, zamestnávateľ).

Je v záujme dlžníka informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom neuhradenia poistného riadne a včas narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. (Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať dlžníkov na dlžné sumy.) Pri SZČO neplatením príslušného poistného zároveň zanikajú nároky na príslušné dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa

Pri porušení povinností môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. Pre fyzickú a právnickú osobu platí princíp druhej šance v prípade, ak osoba nesplní svoju povinnosť v zákonom stanovených lehotách, ale splní ju dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote. V prípade splnenia povinnosti v „dodatočnej lehote“ jej Sociálna poisťovňa neuloží pokutu.

žena, úspory, dlhy Čítajte viac Osobný bankrot: Kto a ako sa môže zbaviť dlhov?

Ako poisťovňa vymáha pohľadávky

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi hlavnými spôsobmi: správnym výkonom alebo prostredníctvom mandátnej správy, alebo súdneho exekútora, ale vždy až po tom, čo im je doručené rozhodnutie o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, proti ktorému sa môžu do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa z úradnej moci prostredníctvom tzv. správneho výkonu.

V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a zároveň preveriť, či číslo účtu uvedené vo výzve zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Sociálna poisťovňa môže dlh voči fyzickej osobe vymáhať:

  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke
  • zrážkami zo mzdy
  • zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou

Sociálna poisťovňa môže dlh voči právnickej osobe vymáhať:

  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke

V súlade s novým spôsobom vymáhania pohľadávok sú banky povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch fyzických osôb, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Doterajšie spôsoby vymáhania pohľadávok zostali aj po 1. júli 2017 zachované. Dlžník sa vždy môže obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár), a to až do začatia vymáhania. Splátkový kalendár v prípade splnenia podmienok zo strany dlžníka môže byť poskytnutý na obdobie 24 mesiacov. Pokiaľ je vyhlásený konkurz vrátane oddlženia fyzickej osoby alebo povolená reštrukturalizácia, Sociálna poisťovňa si uplatňuje pohľadávky aj v týchto konaniach. Rovnako postupuje v prípade, ak právnická osoba vstúpi do likvidácie. Po úmrtí dlžníka, fyzickej osoby, Sociálna poisťovňa prihlasuje svoje pohľadávky v dedičskom konaní. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu krátenia, neodvedenia a nezaplatenia poistného podáva Sociálna poisťovňa trestné oznámenie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dlh na poistnom #odvody do Sociálnej poisťovne
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy