Detský účet učí deti hospodáriť s peniazmi

Detský účet má okrem ekonomických výhod, keďže ide o účet, ktorý je bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok, aj ďalšie výhody. Slúži na sporenie či vyplácanie vreckového.

20.09.2021 10:00
finančná gramotnosť, dieťa, peniaze Foto:
K detskému účtu je možné už od ôsmich rokov zriadiť aj platobnú kartu.
debata

„Detský účet môže zriadiť rodič (či obaja rodičia) alebo zákonný zástupca dieťaťa. Pri výbere detského účtu je vhodné porovnávať jednotlivé ponuky na trhu. Možnosť založenia detského účtu už od narodenia dieťaťa do dovŕšenia 15 roku veku dieťaťa ponúka väčšina bánk, a to bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok. V banke je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa a v prípade študentského účtu aj potvrdenie o štúdiu. Pri špecifickej situácii, ako je napríklad rozvod rodičov dieťaťa, sa predkladá právoplatné súdne rozhodnutie, z ktorého je zrejmá oprávnenosť spravovať majetok maloletého dieťaťa v prospech len jedného z rodičov.“ uvádza JUDr. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Detský účet má okrem ekonomických výhod, keďže ide o účet, ktorý je bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok, aj ďalšie výhody. Môže slúžiť napríklad na sporenie či vyplácanie vreckového, týmto spôsobom môžu rodičia už odmalička viesť svoje ratolesti k finančnej gramotnosti. Dieťa nielenže získava pocit zodpovednosti, ale sa súčasne učí hospodáriť s financiami.

Video
Kedy začať dávať deťom vreckové? Ako ich učiť narábať s peniazmi? Zhovárame sa s analytičkou Slovenskej sporiteľne Lenkou Buchlákovou.

Ďatelinková v tejto súvislosti ešte dodáva: „Dieťa môže, samozrejme, účet používať v miere zodpovedajúcej jeho veku a potrebám. Navyše rodič má vďaka elektronickému bankovníctvu či pri zriadení bezplatných PUSH správ prehľad o tom, na čo dieťa míňa peňažné prostriedky a v prípade potreby môže veľmi flexibilne reagovať na rozličné situácie, a to či už doplniť peňažné prostriedky na účet dieťaťa alebo zmeniť limity na výber hotovosti alebo platbu platobnou kartou.“

surodenci, deti, radosť, smiech, kamarát, kamarátstvo, priateľstvo, deti Čítajte viac Základy finančnej gramotnosti už od malička. Pomôže k tomu vreckové

Platobnú kartu k detskému účtu je možné získať v závislosti od veku dieťaťa. Zväčša je to veková hranica od 6 rokov. Platobnú kartu môže dieťa používať na výber hotovosti z bankomatu či na platby kartou. Banky stanovujú pri detských účtoch maximálny možný denný limit na výber hotovosti a platby kartou, limity však nastavuje rodič podľa potrieb dieťaťa.

„V konečnom dôsledku je to rodič, kto sa rozhoduje, v akom rozsahu bude dieťa detský účet využívať. Rodič môže napríklad povoliť dieťaťu možnosť využívať platobnú kartu do určitej výšky, pričom výbery z bankomatu môže nastaviť na nulu alebo naopak. Vždy to závisí nielen od účelu využitia účtu, ale aj od veku a potrieb dieťaťa. Rodič by mal zohľadniť aj schopnosť dieťaťa vnímať hodnotu peňazí a dôsledky využívania možností, ktoré detský účet ponúka.“ konštatuje Ďatelinková.

Ďatelinková v tomto smere zdôrazňuje: „Ak sa rodič rozhodne zriadiť dieťaťu k detskému účtu platobnú kartu, potom by ho mal poučiť o bezpečnosti používania platobného prostriedku. Dieťaťu je potrebné vysvetliť, že PIN kód sa nemá nikomu oznamovať ani nikam zapisovať či ukladať. Čo sa týka platobnej karty, tu je potrebné najmä zvýrazniť, že ju môže využívať výlučne jej držiteľ. Takisto je vhodné dieťaťu objasniť, že pri zadávaní PIN kódu je potrebné prekryť klávesnicu.“

dieťa, dievčatko, domček pre bábiky, veľký dom Čítajte viac Odkladáte deťom peniaze? Robte to výhodne

„Okrem bezpečnostných pravidiel používania platobného prostriedku by mala založeniu detského účtu tiež predchádzať diskusia rodiča s dieťaťom, v rámci ktorej by mali byť jasne zadefinované nielen pravidlá využitia detského účtu, ale mal by byť objasnený aj jeho účel či základné záležitosti týkajúce sa hodnoty peňazí, a to s ohľadom na vek dieťaťa. Týmto spôsobom docielite zodpovedné spravovanie peňazí zo strany dieťaťa. Navyše dieťa spravovaním vlastných peňazí nadobudne k hodnote peňazí úplne iný prístup.“ uzatvára Ďatelinková.

8 rokov
je vek, keď môže dieťa získať prvú platobnú kartu

0 eur
je poplatok za detský účet

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #financie #detské účty #finančná gramotnosť #Sylvia Ďatelinková