Výber zmien, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života osôb s ŤZP

Zmeny sa týkajú ľudí s nízkym príjmom, príspevku na úpravu auta, ľudí s nepravidelným príjmom, posudkovej činnosti aj jednorazových peňažných príspevkov.

, 23.09.2021 09:00
invalidný vozík, auto, ťzp, invalid Foto:
Príspevok na úpravu auta dostanú ľudia po novom už pri kúpe auta.
debata
zväčšiť
prispevky

Zvýšenie príspevku pre ľudí s najnižším príjmom (príloha č. 10 k zákonu)

Osobám s najnižšími príjmami navrhuje rezort práce zvýšiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, napríklad na kúpu osobného motorového vozidla, úpravu bytu či kúpu pomôcky. Zároveň navrhuje osobitne zvýšiť príspevok pre osoby s príjmom do 4-násobku a 5-násobku životného minima na kúpu zdvíhacieho zariadenia vzhľadom na jeho finančnú náročnosť.

zväčšiť
prispevky1
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky (Príloha č. 12)
Cena opravy pomôcky Príjem osoby s ŤZP vyjadrený v násobkoch životného minima
  do 1 do 2 do 3 do 4 do 5  
do 166,00 eura 95 % 95 % 50 % 0 % 0 % Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 332,00 eura 95 % 95 % 70 % 50 % 25 %  
do 830,00 eura 95 % 95 % 80 % 60 % 40 %  
nad 830,00 eura 98 % 95 % 90 % 70 % 50 %  

Príspevok vopred pre potreby úprav auta

Z praxe vyplýva, že osoby s ŤZP spravidla využívajú autá so špeciálnym prispôsobením pre ich potreby. Rezort preto navrhuje poskytnutie príspevku na úpravu auta už pri kúpe, nie až po jeho zakúpení. Z príspevku tak bude možné financovať úpravy auta v štádiu výroby, keď žiadateľ o príspevok na úpravu auta ešte nie je jeho vlastníkom.

muž, rozmýšľanie, invalidný vozík, ŤZP Čítajte viac Zlepšia zmeny v príspevkoch život zdravotne postihnutých ľudí?

Poskytovanie príspevku aj s nepravidelným príjmom

Ministerstvo navrhuje, aby sa za príjem zo zamestnania nepovažoval preplatok dane z príjmov, preplatok na preddavkoch na daň z príjmov, vrátený preplatok na zdravotnom poistení, vrátené poistné na nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti či príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Ide o typy nepravidelného príjmu, ktoré by mohli žiadateľom spôsobiť pozastavenie príspevku na opatrovanie.

Nárok na príspevok aj bez posudzovania príjmu spoločne posudzovanej osoby

Aby osoby s ŤZP mohli dostať príspevok na kompenzáciu, rezort navrhuje nezohľadňovať príjem spoločne posudzovaných osôb v situáciách, keď ho nie je možné zistiť. Ide o prípady, keď spoločne posudzovaná osoba nežije v domácnosti so žiadateľom o príspevok, nepodieľa sa na platení spoločných výdavkov (napr. je nezvestná).

Plynulé posudzovanie osoby s ŤZP aj v prípade hospitalizácie

Ministerstvo navrhuje pokračovať bez prerušenia v posudzovaní nároku na príspevok aj v prípade, ak zo závažných dôvodov nie je možná osobná prítomnosť posudzovanej osoby (napr. z dôvodu hospitalizácie). Aktuálne účinná právna úprava to neumožňuje.

Posudková činnosť

Umožňuje sa, aby lekársku posudkovú činnosť vykonávali nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom inom zo špecializačných odborov. Reaguje sa tým na pretrvávajúci nedostatok posudkových lekárov, ako aj na dlhodobo stúpajúci počet žiadateľov o pomoc podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

žena, invalidný vozík, ťzp Čítajte aj Ťažké zdravotné postihnutie: Ako sa posudzuje a kompenzuje?

Jednorazové peňažné príspevky

Ide napríklad o príspevky na kúpu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, kúpu pomôcky. Malo by sa upraviť určovanie výšky príspevku tak, že pri osobách s najnižšími príjmami, teda do jednonásobku sumy životného minima, sa príspevok poskytne vo vyššej výške a zníži sa finančná spoluúčasť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobitne pri peňažnom príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa vzhľadom na finančnú náročnosť navrhuje poskytovať príspevok vo vyššej výške aj osobám s vyššími príjmami.

Zavádza sa možnosť poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj v prípade, ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ešte nie je vlastníkom vozidla. Cieľom je uľahčiť situáciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu. Pri posudzovaní príjmu sa zavádza možnosť v prípadoch hodných osobitného zreteľa vylúčiť z okruhu spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na úhrade spoločných potrieb.

Ďalej sa navrhuje precizovať podmienky peňažného príspevku na kúpu pomôcky takým spôsobom, aby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nebola povinná vrátiť (v prípade špeciálneho softvéru) pomôcku úradu. Predmetom návrhu zákona sú aj doplňujúce a precizujúce úpravy vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe.

Zdroj: ministerstvo práce, návrh zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #kvalita života #zdravotne postihnutí ľudia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy