Rodiny s deťmi: Desiatka príspevkov, rôzne podmienky

Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, materské i ošetrovné. Štát podporuje rodiny s deťmi rôznymi príspevkami, je však o ne potrebné žiadať. Navyše, každý z nich má iné podmienky.

28.09.2021 08:00
rodina, rodičia, deti, úsmev Foto:
Medzi dávky pre rodiny s deťmi patrí materské, ošetrovné či tehotenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.
debata

V auguste nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zvýšil z 550,60 na 829,86 eura. Dieťa, o ktoré sa jeho rodičia nechcú alebo nemôžu starať, môže súd zveriť do náhradnej starostlivosti. Neputuje tak do centra pre deti a rodinu, ale do rodiny, kde je pre jeho vývoj lepšie prostredie.

Od roku 2019 dostávajú prváčikovia, resp. ich rodičia špeciálny príspevok po nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Ide o navýšenie prídavku na dieťa za september, ktorý rodičia dostanú približne v polovici októbra. Tento rok je jeho výška 104,76 eura. Takže rodič prváka dostane v polovici októbra 25,50 prídavok na dieťa + 104,76 eura jednorazový príspevok, celkovo 130,26 eura. „Zvýšená suma prídavku na jedno dieťa môže byť poskytnutá iba raz a je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy,“ uviedla Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi dávky pre rodiny s deťmi patrí materské, ošetrovné či tehotenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

dieťa, smútok, trúchlenie, sirota Čítajte viac Dieťa má po smrti rodiča nárok na sirotský dôchodok

Ak matka pred narodením dieťaťa pracovala a splnila podmienky, dostane materské. V prípade, ak bola v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená. „Teda buď platila ako živnostník alebo dobrovoľne poistená osoba poistné na nemocenské poistenie sama, alebo tak za ňu robil zamestnávateľ,“ vysvetlila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

„Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť ten, kto o ňu žiada, nemocensky poistený v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na neho musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom, dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ dodala. Maximálna suma materského, ktoré môže tento rok žena dostať, je v mesiaci, ktorý má 30 dní 1 615,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní až 1 669,50 eura.

Od apríla už majú rodičia, ktorí sa starajú o choré dieťa, nárok na ošetrované až 14 dní (do konca marca to bolo 10 dní). Poberať môžu aj tzv. dlhodobé ošetrovné. Získať ho budú môcť nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky. Nárok naň bude až 90 dní.

choroba, dieťa, prechladnutie, nádcha, chrípka Čítajte viac Máte dieťa v karanténe alebo zatvorenú školu? Máte nárok na pandemickú óčeerku

Všetky ženy, ktoré pred tehotenstvom pracovali a splnili aj ďalšie podmienky, majú nárok na dávku tehotenské. V prípade nemocensky poistených matiek bude tehotenské minimálne 215 eur a v prípade študentiek bude tzv. tehotenské štipendium v sume 200 eur.

Ak matka nespĺňa nárok na materské, dostáva od narodenia dieťaťa hneď rodičovský príspevok. Tí rodičia, ktorí pracovali a pred rodičovským poberali materské, dostávajú 378,10 eura. Tí, ktorí nepracovali pred narodením dieťaťa, dostávajú 275,90 eura. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce o výplatu rozdielu medzi dávkou materské a rodičovským príspevkom. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní Žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj výška materského na deň.

rodina, rodičia, dieťa, novorodenec, bábätko, radosť Čítajte viac Zmeny v dávkach: Dlhšia PN, tehotenské, dlhodobé ošetrovné, materská otcov

Na choré dieťa môžete čerpať ošetrovné

  • nárok naň má matka či otec, ak ide o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú či dobrovoľne nemocensky poistenú osobu či človeka v ochrannej lehote zo Sociálnej poisťovne
  • výška dávky: 55 percent hrubého príjmu, maximálne 395 eur
  • poskytovanie: najviac 14 dní, navyše ak sa stará o viac detí len raz a v tom istom prípade len jednému poistencovi

Dlhodobé ošetrovné

Sociálna poisťovňa začala od apríla priznávať a vyplácať nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné. Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky.

Takíto poistenci majú nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Dávka je určená poistencom, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie alebo blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Potrebu osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár.

Nový druh nemocenskej dávky tak má poistencovi, ktorý sa stará o blízkeho príbuzného, pokryť stratu príjmu počas tejto starostlivosti. Za blízkeho príbuzného sa budú považovať príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá), súrodenci, manželia a rodičia manželov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #materské #prídavok na dieťa #ošetrovné