Čo dostanú rodičia z úradu práce

Rodičia dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa, od januára 2022 vzrastie ešte viac aj prídavok k nemu. Od ďalšieho roka sa zvýši aj rodičovský príspevok. Taktiež majú nárok na rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť či príspevok pri narodení dieťaťa.

01.10.2021 10:00
novorodeniatko, bábätko, dieťa Foto:
Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka. Nárok na ňu zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
debata

Rodičovský príspevok

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku

  • 378,10 eura mesačne, ak matka poberala predtým dostávala materské. Ak sa rodič, ktorý má nárok na zvýšený príspevok, stará napríklad o dvojičky, dostane 472,70 eura, ak má trojičky, dostane 567,20 eura (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne).
  • 275,90 eura mesačne dostane ten rodič, ktorý nepoberal materské, teda predtým nepracoval. Ak sa bude starať o dvojičky, dostane 344,90 eura, ak trojičky, tak 413,90 eura.

Zmena od januára 2022: rodičovský príspevok 280,00 eura, ak sa nevyplácalo materské, 383,80 – ak sa vyplácalo materské

Príspevok na starostlivosť

Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach. Keďže sa po novom vyplácajú dve sumy rodičovského príspevku, rodičia sa musia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť alebo rodičovský príspevok.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a matka alebo otec poberali materské, je výhodnejší rodičovský príspevok, pretože je o 90 eur vyšší ako príspevok na starostlivosť.

Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

Príklady: Rodičovský či príspevok na starostlivosť?

Matka pracuje a dieťa má umiestnené v súkromných jasliach. Od úradu práce poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej sume 280 eur. Pred tehotenstvom pracovala, takže má nárok na rodičovský príspevok v sume 378,10 eura.
Pre túto matku je výhodnejšie poberať rodičovský príspevok ako príspevok na starostlivosť, pretože rodina tak dostane o takmer sto eur mesačne viac.

Matka má dve deti, obe sú v jasliach a na obe poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej výške 280 eur. Dostáva tak mesačne 560 eur.
Pre túto matku je výhodnejší príspevok na starostlivosť, pretože ten patrí na každé dieťa, ktoré je umiestnené napríklad v jasliach. Keby poberala rodičovský príspevok, dostala by len 378,10 eura, čo je o 180 eur menej. Rodičovský príspevok totiž patrí vždy iba jeden.

otec, dieťa, bábätko Čítajte viac Otázky a odpovede: Otec a materské

Materské

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce.

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu, ktorý žiadateľ o túto dávku dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 378,10 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

Príklad: Petre vypočítala Sociálna poisťovňa materské v sume 248 eur. Požiada úrad práce o doplatok na sumu rodičovského príspevku. Bude tak dostávať materské v sume 248 eur a rodičovský príspevok v sume 130,10 eura.

rodina, rodičia, deti, úsmev Čítajte viac Rodiny s deťmi: Desiatka príspevkov, rôzne podmienky

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Suma: 25,50 eura
Zmena od januára 2022: 25,88 eura

Rodičia prvákov dostanú zvýšený prídavok na dieťa

Úrady práce poskytnú rodičom prvákov jednorazový prídavok na dieťa, ktorý je určený na zabezpečenie základných školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. Prídavok na dieťa sa zvyšuje o sumu 104,76 eura za september, pričom vyplatený bude v októbri. „Zvýšená suma prídavku na jedno dieťa môže byť poskytnutá iba raz a je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy,“ uviedla Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento príspevok, bude mu vyplatený automaticky.

Na budúci rok sa suma, ktorú dostanú rodičia prvákov, zvýši na 106,33 eura.

Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príplatku: 11,96 eura, od januára 2022 to bude suma 12,14 eura.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa v sume 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, o 75,69 eura sa zvyšuje suma 829,86 alebo suma 151,37 na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #materské #príspevok pri narodení dieťaťa #dávky pre rodičov #prídavok na dieťa #príspevok na starostlivosť o dieťa