Je pomoc štátu zdravotne znevýhodneným dostatočná? Prichádza nová podpora

Zdravotne postihnutí či invalidní ľudia majú často problém nielen pri získaní prvého zamestnania, ale aj pri hľadaní nového pracovného miesta po strate predchádzajúceho. Mnohí z nich sú v produktívnom veku a mimo trhu práce, pritom by potenciálne mohli pracovať.

26.10.2021 08:00
zťp, ťzp, invalidný vozík, ľudia, pomoc Foto:
Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Nástrojov je však viac.
debata (2)

Osoby so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne 16 % celkovej populácie Európskej únie v produktívnom veku. Viac ako 45 miliónov ľudí v Európe vo veku od 16 do 64 rokov má dlhodobý zdravotný problém alebo zdravotné postihnutie. Predsudky o pracovnom výkone a využiteľných schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím v zamestnávaní týchto skupín obyvateľov vedú k ich diskriminácii pri vstupe na trh práce.

Od 1. októbra môže aj zdravotne znevýhodneným ľuďom pri hľadaní práce pomôcť nový projekt Chyť sa svojej šance. „Novým projektom chceme pomôcť najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, čiže mladým ľuďom, jednorodičom, ťažko zdravotne postihnutým a seniorom vo veku nad 50 rokov. Úrady práce poskytujú na podporu práce približne 17 rôznych príspevkov,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Zdravotne znevýhodnení záujemcovia o príspevok z projektu musia byť v evidencii nezamestnaných minimálne jeden mesiac, ak majú vysokú školu, tak aspoň tri mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 eur mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas 6 mesiacov, teda maximálne vo výške 3 300 eur na 1 uchádzača o zamestnanie.

hendikep, muž, práca, ŤZP, protéza, , sklad Čítajte viac Zdravotne postihnutí ľudia: Hľadáte prácu? Kto pomôže

"Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria neoddeliteľnú súčasť každej spoločnosti, preto je jej úlohou nastaviť legislatívny rámec v oblasti zdravotného poistenia, ale i sociálnej politiky tak, aby ľudia so zdravotným postihnutím prostredníctvom kvalitnej komplexnej rehabilitačnej starostlivosti boli schopní pracovať, vytvárať hodnoty a neostávali len príjemcami sociálnych dávok a kompenzácií. Takýto postoj k predmetnej problematike je určujúcim faktorom pre uspokojenie potrieb ľudí so zdravotným postihnutím v sociálnej i ekonomickej rovine v rámci celej spoločnosti,“ hovorí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

"Náš inštitút je členom expertnej pracovnej skupiny, ktorá pomáha spracovať Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Navyše začíname praktickú výučbu študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v špecializovanom odbore Ergoterapia. Ide o liečbu pracovnou činnosťou, resp. zamestnaním, preto sa niekedy označuje aj ako činnostná terapia, pracovná terapia. Naším poslaním je dávať zmysel života klientom so zdravotným postihnutím. Snažíme sa znovu odkrývať hodnoty jednotlivca a jeho osobnostných predpokladov, ktoré sú dôležité pre nich a pre spoločnosť,“ uviedol Piršel.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú od celkovej ceny práce. Tá je na tento rok v sume 1 481,78 eura.

invalid,pracujúci, postihnutý, vozíčkár Čítajte viac Príspevky na podporu zamestnávania či podnikania - rok 2021

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #invalidi #ŤZP #zdravotne postihnutí ľudia