Pokračovanie článku: Dávky 2022: Čo bude s dôchodkami?

Valorizácia: Penzie porastú o 1,3 percenta

Od januára sa mení valorizačný mechanizmus a penzie sa budú zvyšovať výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie. „Podľa oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky sa index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov medziročne zvýšil o 1,3 %. Od 1. januára 2022 sa tak budú dôchodkové dávky zvyšovať o 1,3 %,“ informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Po novom tak dostane každý penzista pridané 1,3 percenta. Ak teda niekto poberá dôchodok 340 eur, penzia mu porastie o 4,50 eura a bude dostávať 344,50 eura.

Dôchodky sa v januári tohto roka valorizovali o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku. Každý starobný dôchodca tak dostal 9,40 eura, predčasný 9,10 invalidný s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 percent 4,40, ak má mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, dostal 7,80, vdovy a vdovci šesť eur.

Minimálny dôchodok

Ani v roku 2022 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Dôchodca, ktorého penzia po valorizácii od 1. januára 2022 bude nižšia ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume. Penzijné minimum za 30 odpracovaných rokov bude 334,30 eura, za 40 odpracovaných rokov 378,50 eura. Maximálna suma stanovená nie je.

manželia, seniori, čítanie, papier, počítanie, problém Čítajte viac Máte nízky dôchodok? Kto a kedy dostane penzijné minimum

Dôchodková hodnota: Známa bude až v decembri

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikol v tomto roku, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura. Dôchodková hodnota na rok 2022 bude určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020. Sociálna poisťovňa vo svojom návrhu rozpočtu predpokladá, že jej suma bude 14,5040.

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,5 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roku na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia z tohtoročných 5,25 na 5,5 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa na budúci rok sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži 12,00 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %.

Referenčná suma? Koncom roka

Sociálna poisťovňa stanoví referenčnú sumu na rok 2022 až koncom roka. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma. Referenčná suma stanovená na rok 2022 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2021. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

rodina, generácie, úsmev Čítajte viac Dávky pre penzistov, rodiny s deťmi aj zamestnancov budú vyššie

© Autorské práva vyhradené

38 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkové dávky #dávky od štátu #zmeny v roku 2022
Flowers