Dôchodky, péenky, dávky: Chystajú sa zmeny, majú priniesť viac istôt

Rezort práce pripravuje úpravu zákona o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda, prináša viaceré dôležité zmeny, týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, zavedenia elektronickej péenky, ale venuje sa aj úprave československých dôchodkov či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti (DPN).

30.11.2021 10:00
žena, single mama, práca z domu, deti,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dlhšia ochranná lehota pre tehotné ženy

Zmení sa dĺžka 8-mesačnej ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz môže otehotnieť do 6 mesiacov od jeho ukončenia. Zaužívané osemmesačné obdobie keď má žena istotu, že nestratí nárok na sociálne dávky, sa tak predlžuje o šesť mesiacov. Cieľom úpravy je garantovať istotu materskej alebo tehotenského príspevku pre ženu, ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia.

Účinnosť: od 1. apríla 2022

Zmenia sa obdobia, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti

Z dôvodu zamedzenia situácií, pri ktorých vzniká priestor pre špekulatívne konania s cieľom získať výhody a zároveň neplatiť poistné, vznikla potreba upraviť zohľadňovanie období, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti. Po novom sa nebudú na tento účel započítavať obdobia, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské. Rozhodujúce je reálne platenie poistného a z tohto dôvodu sa aj vymeriavací základ vo výške 0 eur bude považovať za absenciu vymeriavacieho základu. Najviac to pocítia pracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu s dlhými prestávkami bez príjmu. Po novom im bude do obdobia hodnoteného na vznik nároku na dávky započítané iba obdobie, keď môžu vykázať príjem.

Účinnosť: 1. apríl 2022

muž, výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, rozmýšľanie, smútok Čítajte viac Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Bezhotovostná platba odvodov

Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne pomôže eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní, možnosť výskytu falošných peňazí v obehu, dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti (trezory, ozbrojená ochrana), možnosť šírenia ochorení, potreba osobného kontaktu a pod. Ľudia budú môcť využiť na zaplatenie sociálnych odvodov bezhotovostný prevod na účet Sociálnej poisťovne alebo hotovostný vklad vo svojej banke a na pošte.

Účinnosť: 1. apríl 2022

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN)

Prichádza dlhoočakávaná zmena pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Lekár bude môcť potvrdiť péenku elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov, ako aj Sociálnej poisťovne. Táto možnosť nahradí v súčasnosti používané 5-dielne tlačivo. Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o péenke od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca, bude tento údaj automaticky zaslaný zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca. Pre uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o péenke, v ktorom bude súčasne platiť jej papierová a elektronická forma. Lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o péenke až do 31. marca 2023.

Účinnosť: 1. apríl 2022/špecialisti od roku 2024

Futbal, ilustračná Čítajte viac Ruší sa povinné testovanie aktérov na akciách do 100 účastníkov

Zmena vyplácania krátkodobých dávok sociálneho poistenia

Krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) bude možné poukazovať aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela/manželky. Každý žiadateľ si tak môže určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho zapísať do žiadosti. Po novom už nebude potrebné dokladovať čestné vyhlásenie pri výbere iného účtu.

Účinnosť: 1. apríl 2022

Súbežné vyplácanie dôchodkovej dávky a péenky

Dosiaľ dôchodca nemohol požiadať o vyplácanie dôchodkových dávok, pokiaľ bol v zamestnaní vedený ako dočasne práceneschopný, ale opačný súbeh dávok bol možný. Po novom bude upravená možnosť požiadať si o dôchodkovú dávku, aj v prípade ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Cieľom tejto úpravy je zrovnoprávniť poberateľov a odstrániť diskrimináciu.

Účinnosť: 1. apríl 2022

nemocenské, nemocenská, dávka, peniaze, životné, poistenie Čítajte viac Ste na péenke? Môžete žiadať o jej predĺženie

Československé dôchodky sa zmenia

Zmení sa spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň získali pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje starobný dôchodok Česká republika. V mnohých prípadoch poistencovi tento nárok nevznikol alebo nebol vyplatený a poberal tak iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky.

Suma starobného dôchodku týchto poistencov sa bude po novom určovať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, a to v celej dĺžke. Výška dôchodku sa vypočíta z celého obdobia dôchodkového poistenia (vrátane československého obdobia). Vďaka tejto úprave ľudia neprepadnú pod hranicu chudoby pre nespravodlivé vyplácanie dôchodkových dávok.

Účinnosť: 1. január 2023

Garancia výsluhových dôchodkov

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre vojakov a policajtov sa zavedie podmienka, aby nárok na čiastkový starobný dôchodok zo systému sociálneho poistenia mali aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia. Novela zabezpečuje, aby bol poberateľom výsluhových dôchodkov zhodnotený celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ktorým je nielen systém dôchodkového poistenia vykonávaný Sociálnou poisťovňou, ale aj osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Napríklad pre poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí pracovali aj v inom zamestnaní (mimo služby), bude umožnené súbežné poberanie výsluhového dôchodku v plnej výške a poberanie čiastkového dôchodku za odpracované roky mimo služby.

Účinnosť: od 1. januára 2023

kalkulačka, prasiatko, šetrenie, sporenie, podnikanie Čítajte aj Dávky 2022: Čo sa zmení pre zamestnancov a SZČO

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny #rezort práce a sociálnych vecí #dávky od štátu #zmeny v roku 2022