Odvody? Platíte ich z piatich druhov poistenia

Sociálna poisťovňa poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia.

03.12.2021 08:00
architekt, robotník, podanie ruky, práca Foto:
Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
debata (1)

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia, ktoré zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie, sa vypláca starobný, predčasný starobný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Podmienky vyplácania dávok z dôchodkového poistenia. Treba si zvoliť konkrétnu dôchodkovú dávku.

Poistenie v nezamestnanosti

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovného pomeru alebo obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Ako doba poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, ak toto dobrovoľné poistenie bolo zaplatené v stanovenej lehote a sume. SZČO neplatí poistné v nezamestnanosti, na dávku tak nemôže mať automaticky nárok, môže ho však odvádzať ako dobrovoľne poistená osoba. Fyzickej osobe môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení dvoch podmienok. Provou podmienkou je zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a druhou podmienkou je získanie najmenej dvoch rokov, teda 730 dní, poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 154,80 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 117,50 eura. Tieto sumy čaká zmena až od júla budúceho roka.

Podmienky poskytovania dávok z poistenia v nezamestnanosti nájdete tu.

práca, bicykel, čítanie, muž, zamestnanec Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti: Mohlo by vás zaujímať...

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #nemocenské poistenie #úrazové poistenie #dôchodkové poistenie #poistenie v nezamestnanosti #garančné poistenie #odvody do Sociálnej poisťovne