Otázky a odpovede: Čo najviac zaujíma pracujúcich penzistov?

Vaše otázky sa týkajú napríklad odstupného, spätného vyplatenia penzie, práce predčasných penzistov a vplyv počtu pracovných pomerov na penziu.

, 17.12.2021 08:00
pracujúci penzisti, senior, penzista,... Foto:
O starobný dôchodok je možné požiadať najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Starobný dôchodok sa dá priznať aj spätne ale najviac tri roky.
debata

Som poberateľom starobného dôchodku, no zároveň ešte pracujem na plný úväzok. Ako sa mi prepočítava výška starobného dôchodku v januári? Mám veľmi slušný plat, platím všetky odvody a výška dôchodku sa mi mení len nepatrne.

Ak poberateľ starobného dôchodku je súčasne aj povinne dôchodkovo poistený (pracuje), Sociálna poisťovňa mu automaticky od 1. januára zvýši dôchodok za obdobie povinného dôchodkového poistenia získaného v predchádzajúcom roku. Suma zvýšenia sa vypočíta tak, že sa vynásobí polovica osobného mzdového bodu aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

odchod do penzie, úsmev, žlté zuby Čítajte viac Odchádzate do penzie? Vyplatia vám odstupné či odchodné. Alebo oboje?

Odpracoval som 46 rokov, poberám starobný dôchodok, naďalej však pracujem u toho istého zamestnávateľa ako pracujúci dôchodca. Teraz som na péenke. Mám nárok po ukončení péenky na odchodné alebo odstupné? Na koľkomesačné odstupné mám nárok?
Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, ak s ním ukončí pracovný pomer zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočný, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné aj pri skončení pracovného pomeru dohodou.

Výška odstupného závisí od doby trvania pracovného pomeru, ako aj od spôsobu jeho skončenia (dohodou alebo výpoveďou). Preto odporúčame preštudovať si podmienky konkrétnej pracovnej zmluvy.

Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Odchodné patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Odchodné je najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Seniori v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom a splnenia podmienok na odchodné môžu dostať odstupné aj odchodné súčasne.

Péenka nemá vplyv na nárok na odchodné alebo odstupné.

Ak dôchodca pracuje aj po tom, čo mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, jeho suma za odpracované obdobie sa zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. O toto zhodnotenie netreba žiadať, pretože Sociálna poisťovňa ho priznáva automaticky.

Pracujúci dôchodca zo svojho príjmu už neplatí poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne. Okrem toho má možnosť výnimky z dohody, ktorú zamestnanec nemá.

Podmienkou je, že príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. Keďže po využití tejto dohody neplatí dôchodca poistné do Sociálnej poisťovne, nie je dôchodkovo poistený, toto obdobie sa mu viac nebude zhodnocovať.

žena, single mama, práca z domu, deti, vyrušovanie, výchova Čítajte viac Dôchodky, péenky, dávky: Chystajú sa zmeny, majú priniesť viac istôt

Vo februári som mal 64 rokov. O dôchodok som ale ešte nepožiadal. Mám nárok na spätné vyplatenie penzie?

O starobný dôchodok je možné požiadať najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Ak poistenec týmto dňom o dôchodok nepožiada, môže o neho požiadať neskôr spätne odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Spätne možno priznať dôchodok najviac tri roky.

Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, poisťovňa vám zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2021 viac pracovných pomerov?

Áno, pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Starobný dôchodok potom zvýši automaticky od 1. januára kalendárneho roka za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

pracujúci penzisti, oblek, káva, prestávka Čítajte viac Aké sú pravidlá práce popri penzii? Zamestnanec, dohodár, SZČO

Narodil som sa 12. januára 1956. Už som mohol byť na penzii, ale dovŕšením dôchodkového veku, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. O starobný dôchodok môžete v tomto roku požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky spätne. Ak požiadate o starobný dôchodok k neskoršiemu dátumu, ako bolo dovŕšenie vášho dôchodkového veku, pozitívne sa vám to odrazí aj vo výške dôchodku – Sociálna poisťovňa vám pri výpočte zhodnotí aj to obdobie, ktoré ste odpracovali po dovŕšení dôchodkového veku.

Dosiahol som dôchodkový vek, požiadal som o priznanie starobnej penzie, ale naďalej pracujem a budem pracovať. Je potrebné o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia žiadať?

O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky. Ak však zanikne dôchodkové poistenie počas roka, je možné o zvýšenie penzie požiadať žiadosťou (listom), v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje, o čo žiada a odkedy. Žiadosť podpíšete a zašlete Sociálnej poisťovni.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odstupné #otázky a odpovede #pracujúci penzisti #práca popri penzii
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy