Pandemický rodičovský príspevok vraj stratil zmysel. Vláda ho ruší

Otvorená ekonomika a klesanie nezamestnanosti dávajú ľuďom opäť možnosť zamestnať sa. Aj preto dnes vláda schválila zastavenie jeho vyplácania od januára 2022. Toto opatrenie v čase pandémie pomohlo cca 24 000 rodičom.

08.12.2021 13:43
rodina, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pandemický rodičovský príspevok pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie tým rodičom, ktorí by si po ukončení vyplácania klasického rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným pričinením. „Aj toto opatrenie sme zavádzali v čase, keď bola zatvorená ekonomika, stúpala nezamestnanosť a boli zatvorené materské školy aj jasličky. Keďže ekonomika opäť funguje a nezamestnanosť klesá, tak všetky takéto pandemické opatrenia postupne ukončujeme,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vládne nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2022, čo v praxi znamená, že posledný raz dostanú rodičia vyplatený pandemický rodičovský príspevok za mesiac december 2021 v januári 2022.

škola, deti, rúška Čítajte aj Uzavreté školy a prázdniny: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné

Nárok na pandemický rodičovský príspevok mali tie osoby, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemali nárok na príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo neboli poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevku na opatrovanie na toto dieťa, alebo nemali nárok na rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

seniori, penzisti, dôchodcovia, sedenie, úsmev Čítajte aj 2022: Nové penzie budú vyššie ako tie tohtoročné. Aj o desiatky eur

Výška pandemického rodičovského príspevku bola v rovnakej sume ako výška rodičovského príspevku, buď 275,90 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom nepoberal materské), alebo 378,10 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom poberal materské).

Od začiatku poskytovania pandemického rodičovského príspevku až k 31.10.2021 ho poberalo 24 371 osôb na 25 176 detí v celkovej výške 56 681 033,16 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #deti #príspevok #rodičia #pandemický rodičovský príspevok