Pokračovanie článku: Dávky od štátu čakajú zmeny. Pomôžu ľuďom?

Dôchodky: Penzijný vek, valorizácia, dôchodková hodnota

Penzijný vek? Podľa tabuľky
Vek odchodu do penzie pevne určuje tabuľka. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórie funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy. Podmienka minimálne 15 odpracovaných rokov zostáva zachovaná tiež.

65 rokov bude dôvod na výpoveď
Novela Zákonníka práce prinesie od januára výraznú zmenu, ktorou je možnosť zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dosiahne vek 65 rokov a zároveň mu vznikol aj nárok na starobný dôchodok. V paragrafe 63 ods. 1 Zákonníka práce pribudol odsek, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

Valorizácia: Penzie porastú o 1,3 percenta
Po novom dostane každý penzista pridané o 1,3 percenta. Ak teda niekto poberá dôchodok 340 eur, penzia mu porastie o 4,50 eura a bude dostávať 344,50 eura.

Minimálny dôchodok
Ani v roku 2022 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Dôchodca, ktorého penzia po valorizácii od 1. januára 2022 bude nižšia ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume. Penzijné minimum za 30 odpracovaných rokov bude 334,30 eura, za 40 odpracovaných rokov 378,50 eura. Maximálna suma stanovená nie je.

Aktuálna dôchodková hodnota
Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikol v tomto roku, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura. Dôchodková hodnota na rok 2022 je určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020. Priemerná mzda za tretí štvrťrok 2020 bola 1 113 eur, za tretí štvrťrok 2021 bola 1 185 eur. ADH na rok 2022 bude 15,1300 eura (14,2107 x (1185/1113) = 15,12999…).

seniori, manželia, raňajky, radosť Čítajte viac Druhý dôchodkový pilier. Aké sú jeho výhody?

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,5 %
Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roku na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia z tohtoročných 5,25 na 5,5 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa na budúci rok sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži 12,00 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %.

Referenčná suma? Koncom roka
Sociálna poisťovňa stanoví referenčnú sumu na rok 2022 až koncom roka. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma. Referenčná suma stanovená na rok 2022 bude daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2021. Ten bol ku koncu novembra v sume 505,15 eura, takže je predpoklad, že aj referenčná suma bude približne v tejto sume.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

Zmena od apríla: Súbežné vyplácanie dôchodkovej dávky a péenky
Doposiaľ dôchodca nemohol požiadať o vyplácanie dôchodkových dávok, pokiaľ bol v zamestnaní vedený ako dočasne práceneschopný, ale opačný súbeh dávok bol možný. Po novom bude upravená možnosť požiadať si o dôchodkovú dávku aj v prípade, ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Cieľom tejto úpravy je zrovnoprávniť poberateľov a odstrániť diskrimináciu.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #materské #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #minimálny dôchodok #zmeny v penziách #podpora v nezamestnanosti #penzijný vek #úrazové dávky #dávky od štátu #tehotenské #zmeny v roku 2022