Pokračovanie článku: Dávky od štátu čakajú zmeny. Pomôžu ľuďom?

Apríl prinesie ďalšie zmeny

Zmenia sa obdobia, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti
Z dôvodu zamedzenia situáciám, pri ktorých vzniká priestor pre špekulatívne konania s cieľom získať výhody a zároveň neplatiť poistné, vznikla potreba upraviť zohľadňovanie období, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti. Po novom sa nebudú na tento účel započítavať obdobia, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské. Rozhodujúce je reálne platenie poistného a z tohto dôvodu sa aj vymeriavací základ vo výške 0 eur bude považovať za absenciu vymeriavacieho základu. Najviac to pocítia pracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu s dlhými prestávkami bez príjmu. Po novom im bude do obdobia hodnoteného na vznik nároku na dávky započítané iba obdobie, keď môžu vykázať príjem.

Bezhotovostná platba odvodov
Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne pomôže eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní, možnosť výskytu falošných peňazí v obehu, dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti (trezory, ozbrojená ochrana), možnosť šírenia ochorení, potreba osobného kontaktu a pod. Ľudia budú môcť využiť na zaplatenie sociálnych odvodov bezhotovostný prevod na účet Sociálnej poisťovne, alebo hotovostný vklad vo svojej banke a na pošte.

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN)
Prichádza dlho očakávaná zmena pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Lekár bude môcť potvrdiť péenku elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov ako aj Sociálnej poisťovne. Táto možnosť nahradí v súčasnosti používané 5-dielne tlačivo.

Zmena vyplácania krátkodobých dávok sociálneho poistenia
Krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) bude možné poukazovať aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela/manželky. Každý žiadateľ si tak môže určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho zapísať do žiadosti. Po novom už nebude potrebné dokladovať čestné vyhlásenie pri výbere iného účtu.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Viac dostanú aj rodiny

Vyšší rodičovský príspevok
O pravidelnú valorizáciu – 1,5 % sa zvýši aj rodičovský príspevok z 378,10 na 383,80 eura (479,80 eura, ak sa im narodili dvojičky a 575,80 eura, ak majú trojičky) pre rodičov, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, a na 280 eur z 275,90 (350 eur, ak sa im narodili dvojičky a 420 eur, ak majú trojičky) pre rodičov, ktorým nevznikol nárok na materské.

Prídavok na dieťa
Od začiatku budúceho roka sa má zvýšiť aj suma prídavku na dieťa, a to o 38 centov na 25,88 eura zo súčasných 25,50. Aj v tomto prípade ide o nárast o 1,5 %, ktorý súvisí so zvýšením sumy životného minima od druhého polroka tohto roka. Príplatok k prídavku na dieťa, ktorý dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí, má od januára z rovnakého dôvodu vzrásť z 11,96 na 12,14 eura mesačne.

Jednorazový príspevok na nákup školských potrieb
Tento príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy má budúci rok stúpnuť zo 104,76 na 106,33 eura. Príspevok sa vypláca rodičom prvákov na základných školách každoročne v októbri spolu s prídavkom na dieťa.

Od apríla: dlhšia ochranná lehota pre tehotné ženy Zmení sa dĺžka 8-mesačnej ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz môže otehotnieť do 6 mesiacov od jeho ukončenia. Zaužívané osemmesačné obdobie, keď má žena istotu, že nestratí nárok na sociálne dávky, sa tak predlžuje o 6 mesiacov. Cieľom úpravy je garantovať istotu materskej alebo tehotenského príspevku pre ženu, ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia.

otec, dieťa, bábätko Čítajte viac Otázky a odpovede: Otec a materské

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára sú známe

Živnostníci, ale aj ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), budú od januára platiť vyššie odvody na sociálne poistenie.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa zvyšuje takto:
minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546,00 eura, sa zvyšuje na 566,50 eura,
maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 644,00 eura, bude 7 931,00 eura.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2022 zo Sociálnej poisťovne listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022 (za január 2022).

Kto zarába minimum, dostane viac o 23 eur

Mesačná minimálna mzda platná v roku 2022 pre prvý stupeň náročnosti práce bude vo výške 646 eur, čo je nárast o 23 eur oproti roku 2021, keď je minimálna mesačná mzda v sume 623 eur. Čistá mzda zamestnanca, ktorý bude zarábať minimálnu mzdu, tak bude 525,65 eura.

Mesačná minimálna mzda pre ďalšie stupne náročnosti práce
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda
1 1,0 646 eur
2 1,2 762 eur
3 1,4 878 eur
4 1,6 994 eur
5 1,8 1 110 eur
6 2,0 1 226 eur
Ivana Molnárová, Ide o peniaze Čítajte viac Ceny rastú. Je správny čas na zvýšenie platu? Ako si ho vypýtať?

Koľko môže zarobiť uchádzač o zamestnanie?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (do 30. júna budúceho roka 218,06 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Navyše je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške odmeny za uplynulý mesiac.

Finančný príspevok a gastrolístok si budú rovné

Do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného, teda do sumy 2,81 eura bude po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu aj nad túto sumu zostáva naďalej nezdanený. Gastrolístok je pritom teraz nezdanený celý. Pri finančnom príspevku, ktorý je aj teraz nezdanený do 55 %, sa nič nemení.

Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov podľa predkladateľov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Zmena nastane aj u živnostníkov. Daňovník, ktorý si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 1. januára teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov mať doklad o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Ide o zníženie administratívnej záťaže, pretože sa vychádza z predpokladu, že každý niečo na obed konzumuje a vždy je potrebné na to určitú sumu vynaložiť, a to bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí.

Nižšia ale bude suma, ktorú si živnostník po novom bude môcť uplatniť bez dokladu – 55 % z hodnoty stravného, a teda 2,81 eura (55 % z 5,10 eura). Do konca tohto roka platí, že do daňových výdavkov sa uznáva 100 % tejto sumy, teda 5,10 eura, ale je potrebné ju dokladovať.

zťp, ťzp, invalidný vozík, ľudia, pomoc Čítajte aj Je pomoc štátu zdravotne znevýhodneným dostatočná? Prichádza nová podpora

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #materské #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #minimálny dôchodok #zmeny v penziách #podpora v nezamestnanosti #penzijný vek #úrazové dávky #dávky od štátu #tehotenské #zmeny v roku 2022