Zmenili ste poisťovňu? Nezabudnite to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi

Ak ste zmenili zdravotnú poisťovňu, musíte to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi.

27.12.2021 10:11
zdravotná poisťovňa, kartočka poistenca,... Foto:
debata

„V minulosti platilo, že zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Tieto povinnosti už poistencom odpadli. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom. Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje zdravotná poisťovňa. Napriek tomu, poistencom pri návšteve lekára odporúčame overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ vysvetľuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

greenpass covid pass pas očkovací certifikát QR Čítajte aj Stratili ste covid pass? Je tu pre vás nová služba

Jedinou a zároveň najdôležitejšou povinnosťou nového poistenca je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej účinnosti, t. j. do 8. januára 2022. V opačnom prípade môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur. „Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ dodáva Eva Peterová.

Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. Skontrolovať by si mal aj výšku platieb. Od januára sa totiž zvyšuje minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.

ľudia, skupina, tím, úsmev Čítajte aj 2022: Veľké zmeny v sociálnom poistení. Čo všetko bude inak?

„Najčastejšie chyby ktoré klienti robia pri platení sú, že neuvádzajú správne identifikáciu platby napríklad chýba variabilný a špecifický symbol. Niekedy neuvádzajú správnu výšku preddavku, lebo si zabudnú zmeniť v banke trvalý príkaz, v dôsledku čoho môže vzniknúť platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu zaslal, čo môže mať za následok napríklad zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu,“ upozorňuje Peterová.

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2022 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2020. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.

práca, bicykel, čítanie, muž, zamestnanec Čítajte aj 13. či 14. plat: Preferujú ho Slováci alebo majú záujem o iné benefity?

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2022 a od 1.3.2022

1. Vykazovania a platenia poistného

Od 1. januára sa mení spôsob vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa – mesačnom výkaze pribudne nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“.

Vláda môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády.

V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, musí byť vydané aj nariadenie Vlády SR , kde bude ustanovené obdobie, počas ktorého takýto zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať preddavky za zamestnávateľa v určenom rozsahu. V prípade, ak nebude nariadením vlády SR ustanovené obdobie, kedy zamestnávateľ nemá platiť preddavky za zamestnávateľa, zamestnávateľ v mesačnom výkaze túto položku nebude vypĺňať.

Povinnosť zamestnávateľa odvádzať preddavky za zamestnanca ostáva naďalej zachovaná.

2. Zrušenia odvodovej úľavy

Od 1. marca sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca) sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nahliadať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #peniaze #zdravotná poisťovňa #poistenci
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy