Zmeny 2022: Čo bude inak v penziách

Výška penzií, minimálny dôchodok, dôchodková hodnota, exekučné zrážky, predkladanie dokladov o žití a II. pilier. Čo je tu nové?

03.01.2022 06:00
manželia, seniori, radosť, palec hore Foto:
Sociálna poisťovňa od roku 2022 prepočíta sumu exekučnej zrážky dôchodcom. Niektoré zrážky sa znížia, iné sa prestanú vykonávať.
debata (8)

Dôchodky sa zvýšia o 1,3 %

Dôchodky sa zvýšia o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov – určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2021. O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok zostane rovnaký

Suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára nemení. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa v januári valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok (o 1,3 %). Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ak bude po zvýšení (valorizácii) pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a penzista bude dostávať svoj valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší ak dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Dôchodková hodnota bude 15,1300 eura

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú do konca roka 2022 na 15,1300 eura. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eura. Dôchodková hodnota bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020.

dôchodkyňa, radosť, počítanie Čítajte viac Poznáme aktuálnu dôchodkovú hodnotu na rok 2022! Ako sme na ňu prišli?

Exekučné zrážky z dôchodkov sa niektorým penzistom znížia alebo prestanú vykonávať

Sociálna poisťovňa od roku 2022 prepočíta sumu exekučnej zrážky dôchodcom. Dôvodom je nielen zvýšenie dôchodku od 1. januára 2022 (valorizácia), ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Niektorým sa zrážky z dôchodkov znížia alebo prestanú vykonávať.

Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu).

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na povinného (čiže dlžníka) sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na povinného (dlžníka) ostáva nezmenená a je 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume na povinného, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

V dôsledku zmeny základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, sa teda dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu), po prepočte od 1. januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa zrážky prestanú vykonávať.

Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky alebo o ukončení exekučných zrážok.

žena, prasiatko, dlh, problém, mince, úspory Čítajte viac Priznanie penzie exekučné zrážky nezastaví. Prečo? + tabuľka

Dôchodcovia žijúci v Českej republike už nebudú predkladať doklady o žití

Dôchodcovia žijúci v Čechách, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, už od januára 2022 nebudú mať povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si bude Sociálna poisťovňa elektronicky vymieňať s Českou správou sociálneho zabezpečenia. Seniori tak ušetria čas pri overovaní podpisu na potvrdení a zasielaní potvrdenia. O ukončení povinnosti predkladať doklad o žití bude Sociálna poisťovňa svojich poistencov v Českej republike adresne informovať listom, ktorý dostanú spolu s oznámením o valorizácii dôchodku.

Postup sa uľahčí aj dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku. Tí budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne. Doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky.

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,50 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %. Sadzba príspevkov sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, keď dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu.

Zároveň sa sporiteľom v 2. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži o 0,25 % na 12,50 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

ľudia, skupina, spolupráca, 2022 Čítajte viac Rok 2022: Veľký prehľad zmien nielen v penziách a dávkach. Dotknú sa státisícov

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera bude 508,90 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #valorizácia #minimálny dôchodok #zmeny v penziách #exekúcie dôchodkov #zmeny v roku 2022