Zmeny 2022: Rodičia dostanú viac

Rodiny si v tomto roku finančne polepšia. Viac dostanú všetci – pracujúci rodičia, tí na materskej a dokonca aj ženy, ktoré svoje dieťa ešte len čakajú. Štát im dá viac peňazí, a to formou zvýšenia existujúcich dávok, prípadne zavedením nových. Tu je prehľad najdôležitejších zmien v tomto roku.

03.01.2022 08:00
rodina, radosť, úsmev Foto:
Mierne, ale naozaj len mierne, porastie aj základná dávka, na ktorú má nárok každý rodič – prídavok na dieťa.
debata

Vyššie maximálne materské

Keďže sa mení maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské a ošetrovné), zvyšujú sa aj tieto príspevky. Maximálny denný vymeriavací základ vzrástol zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. Pre rodiča na materskej dovolenke to znamená, že najvyššie denné materské dosiahne hodnotu 55,87402500 eura. Pri 30-dňovom mesiaci to predstavuje materské na budúci rok 1 676,30 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to bude suma 1732,10 eura.

Vyšší rodičovský príspevok

Poberajú ho rodičia s deťmi do troch rokov, resp. do šiestich, ak majú nepriaznivý zdravotný stav. Nárok má každý, no rodičia, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku pracovali a poberali v jej prvých mesiacoch materské, dostávajú viac. Od januára sa príspevok zvyšuje obom skupinám, ale rozdielne. Tí, ktorí nepracovali, dostanú namiesto doterajších 275,90 eura príspevok zvýšený na 280 eur. Rodičia, ktorí pred materskou pracovali, dostanú namiesto doterajších 378,10 eura príspevok zvýšený na sumu 383,80.

škola, deti, rúška Čítajte viac Uzavreté školy a prázdniny: Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné

Tehotné ženy

Príspevok sa vypláca tehotnej žene ako kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok majú všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Nárok na tehotenské vzniká od začiatku od 13. týždňa tehotenstva. Podmienkami nároku na túto dávku budú: existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky, u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, keď bude poistenka dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Výška dávky sa odvíja od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

V praxi to bude znamenať, že minimálne tehotenské na deň bude v sume 7,44987000 eura, teda 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 231,00 eura pri 31-dňovom mesiaci. Pokiaľ ide o maximálne sumy tehotenského, tie budú na deň v sume 11,17480500 eura, teda 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci a 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

tehotenstvo, tehotná žena, bruško, pohoda, pohodlie Čítajte viac Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské. Môžete o ňu požiadať až tri roky spätne

Na choré dieťa môžete čerpať ošetrovné aj dlhodobé ošetrovné

Ošetrovné: nárok naň má matka či otec ak ide o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú či dobrovoľne nemocensky poistenú osobu či človeka v ochrannej lehote zo Sociálnej poisťovne

Výška dávky: 55 percent hrubého príjmu najviac za 14 dní. Za deň dostanú rodičia najviac 40,97428500 eura, čo za 14 dní predstavuje maximálne 573,70 eura.

Dlhodobé ošetrovné

Sociálna poisťovňa priznáva a vypláca (od apríla 2021) nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné. Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré doma ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky.

Takíto poistenci majú nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní. Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Dávka je určená poistencom, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie alebo blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Potrebu osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár.

manželia, seniori, radosť, palec hore Čítajte viac Zmeny 2022: Čo bude inak v penziách

Pracujúci rodičia

V peňaženkách budú mať viac, a to vďaka zvýšeniu daňového bonusu. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov bude 47,14 eura, nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 43,60 eura, nad 15 rokov veku 23,57 eura.

Všetci rodičia

Mierne, ale naozaj len mierne, porastie aj základná dávka, na ktorú má nárok každý rodič – prídavok na dieťa. Má slúžiť ako príspevok rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Čo z toho sa dá uhradiť z doterajších 25,50 eura, je už iná otázka. Zlom neprinesie ani nová výška – 25,88 eura.

Rovnako symbolicky sa zvýši aj príplatok k prídavku na dieťa, a to z 11,96 eura na 12,14 eura.

Jednorazový prídavok na dieťa: úrady práce ho poskytujú rodičom prvákov a je určený na zabezpečenie základných školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. Tento rok rodičia dostali 104,76 eura, na budúci rok to bude 106,33 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #dávky pre rodičov #ošetrovné #dávky od štátu #tehotenské #zmeny v roku 2022