20 dávok, ktoré zlepšia život. Pozrite si veľký prehľad, dotknú sa takmer každého

Prinášame vám veľký prehľad zmien, ktoré sa dotknú takmer každého Slováka.

, 17.01.2022 08:00
rodina, ľudia, skupina, generácie, deti, rodičia Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Minimálna mzda je vyššia. O 23 eur

V prvom stupni náročnosti práce je jej výška v súčasnosti 646 eur, vzrástla teda o 23 eur zo sumy 623 eur (do konca roka 2021). Minimálna hodinová mzda sa zvýšila v prvom stupni náročnosti práce z 3,580 na 3,713 eura. V čistom si teda polepšíte oproti vlaňajšku o 17,21 eura, na výplatnej páske vám po novom zasvieti suma 525,65 eura. Platí to v prípade, ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane a zároveň si neuplatňujete daňový bonus na dieťa.

Komu sa zvýšili príplatky

  • Pre určenie výšky príplatkov pevnou sumou rezort práce vychádzal z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2022. Platí, že zmena minimálnej mzdy nemá vplyv na výšku príplatkov a ich suma sa oproti tomuto roku nemení. Výnimkou je príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu – najmenej 3,713 eura za hodinu.
  • Príplatok za prácu v sobotu: zamestnanec za prácu v sobotu bude mať v roku 2022 nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu.
  • Príplatok za prácu v nedeľu: zamestnanec bude mať za prácu v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za hodinu.
  • Príplatok za prácu v noci: najmenej 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce. Platí to pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu má nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura za hodinu.
  • Príplatok za prácu vo sviatok: za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného hodinového zárobku. Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, patrí za prácu príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách, teda najmenej 3,713 eura za hodinu.
  • Príplatok za pracovnú pohotovosť: najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu – 3,713 eura.
dôchodca nezamestnaný výpoveď Čítajte aj Zamestnávateľ vám pre vek nemôže dať výpoveď. Zatiaľ

2. Stravovanie: Zamestnanec si vyberá medzi gastrolístkom a finančným príspevkom

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie. Zákon pripúšťa aj zdravotné dôvody a stanovuje, že zamestnanec má nárok na finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Ak firma nezabezpečuje zamestnancom stravovanie, vzniká im nárok vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom. Ak zamestnanec dostával gastrolístky, má právo žiadať o finančný príspevok a zamestnávateľ musí jeho vôľu rešpektovať. Zamestnanec môže rozhodnutie opäť po roku zmeniť. Ak si zvolí príspevok, gastrolístky môže teda znova začať dostávať až po 12 mesiacoch. Túto možnosť zaviedol minulý rok Zákonník práce.

Výška finančného príspevku na stravovanie je zhodná s výškou príspevku na gastrolístky. Minimálna výška príspevku je 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na každé jedlo najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, platí teda, že maximálna výška príspevku sa zhoduje s touto sumou. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

3. Viac peňazí za péenku

Zmenila sa maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. Ak poistenec ochorie v tomto roku, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 270,30 eura.

4. Nové sumy úrazových dávok

Úrazová a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 1,6 %. O rovnaké percento vzrástli aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak je 59 651,70 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvýšila na 59 651,70 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením je 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 je vo výške 2 983,50 eura. Na hodnotu 2 983,50 eura vzrástla aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

5. Odvody sú vyššie. Zaplatiť ich treba do 8. februára

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa zvýšili takto:

  • minimálny vymeriavací základ – 566,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ – 7 931 eur.
  • Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 je 187,78 eura. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, vo výške 199,11 eura.
  • Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022 (za január 2022).
euro peniaze Čítajte aj Ako zárobok a odpracované roky ovplyvňujú penziu? Budete prekvapení

6. Športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu je zamestnanec

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú od nového roka povinnosť prihlásiť ich do registra Sociálnej poisťovne a odvádzať za nich poistné na sociálne poistenie. Od januára sa stal zamestnancom na účely sociálneho poistenia aj športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu s právom na príjem zo závislej činnosti. Zamestnávateľ má od 1. januára povinnosť prihlásiť tohto zamestnanca (športovca) do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade so zákonom o sociálnom poistení a riadne platiť a odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie.

7. Štátni zamestnanci budú mať vyšší plat aj odmenu

Štátni a verejní zamestnanci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur, od júla im platy stúpnu o tri percentá. Štátni a verejní zamestnanci dostanú v prvom polroku tohto roka jednorazovú odmenu 350 eur. Od 1. júla tohto roka sa im platy zvýšia o tri percentá. Okrem toho budú mať štátni a verejní zamestnanci v druhom polroku tohto roka nárok na jeden platený deň voľna navyše. Všetky tieto benefity si vyžiadajú celkovo 325 miliónov eur.

8. Viac dostanú aj mamičky, ktoré poberajú materské

Keďže sa zmenil maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské a ošetrovné), zvýšili sa aj tieto príspevky. Maximálny denný vymeriavací základ vzrástol zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. Pre rodiča na materskej dovolenke to znamená, že najvyššie denné materské dosiahne hodnotu 55,87402500 eura. Pri 30-dňovom mesiaci to predstavuje materské maximálne 1 676,30 eura, v mesiaci, ktorý má 31 dní, to je suma 1732,10 eura.

9. Rodičovský príspevok vo dvoch sumách

Poberajú ho rodičia s deťmi do troch rokov, resp. do šiestich, ak majú nepriaznivý zdravotný stav. Nárok má každý, no rodičia, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku pracovali a poberali v jej prvých mesiacoch materské, dostávajú viac. Od januára sa príspevok zvyšuje obom skupinám, ale rozdielne. Tí, ktorí nepracovali, dostanú namiesto doterajších 275,90 eura príspevok zvýšený na 280 eur. Rodičia, ktorí pred materskou pracovali, dostanú namiesto doterajších 378,10 eura príspevok zvýšený na sumu 383,80.

senior dôchodcovia dochodca peniaze Čítajte aj Chystáte sa do penzie? Čo je inak

10. Na choré dieťa môžete čerpať ošetrovné aj dlhodobé ošetrovné

Nárok naň má matka či otec, ak ide o zamestnanca, povinne nemocensky poistenú či dobrovoľne nemocensky poistenú osobu či človeka v ochrannej lehote zo Sociálnej poisťovne. Výska dávky je 55 percent hrubého príjmu. Rodičia ho môžu dostávať najviac 14 dní, navyše ak sa starajú o viac detí len raz a v tom istom prípade patrí len jednému poistencovi. Maximálna suma dávky je 573,70 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, sa vyplatí mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #dávky #dôchodky #gastrolístky #príplatky #penzie #nemocenské #ošetrovné
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy