Pokračovanie článku: 20 dávok, ktoré zlepšia život. Pozrite si veľký prehľad, dotknú sa takmer každého

11. Tehotenské s novými sumami

Vypláca sa tehotnej žene ako kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok majú všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO). Nárok na tehotenské vzniká od začiatku od 13. týždňa tehotenstva. Podmienkami nároku na túto dávku budú: existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky, u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Sociálna poisťovňa bude dávku poskytovať aj v období, keď bude poistenka dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Nárok na tehotenské zanikne dňom skončenia tehotenstva.

Výška dávky sa odvíja od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. V praxi to znamená, že minimálne tehotenské na deň je v sume 7,44987000 eura, teda 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 231,00 eura pri 31-dňovom mesiaci. Pokiaľ ide o maximálne sumy tehotenského tie budú na deň v sume 11,17480500 eura, teda 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci a 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

12. Daňový bonus

V peňaženkách budú mať rodičia viac, a to vďaka zvýšeniu daňového bonusu. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov bude 47,14 eura, nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 43,60 eura, nad 15 rokov veku 23,57 eura.

13. Prídavok na dieťa vzrástol len minimálne

Mierne, ale naozaj len mierne, narástla aj suma prídavku na dieťa, ktorá má slúžiť ako príspevok rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Čo z toho sa dá uhradiť z 25,88 eura, je už iná otázka. Rovnako symbolicky sa zvýšil aj príplatok k prídavku na dieťa na 12,14 eura. Jednorazový prídavok na dieťa: úrady práce ho poskytujú rodičom prvákov a je určený na zabezpečenie základných školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. Tento rok rodičia dostanú 106,33 eura.

muž, živnostník, odvody, nuda Čítajte aj Živnostníci na odvodoch zaplatia viac. Minimálne o sedem eur mesačne

14. Valorizácia? O dôchodcovskú infláciu, teda o 1,3 %

Dôchodky vzrástli o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov – určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2021. O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov už dostávajú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im už Sociálna poisťovňa vypláca, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

15. Minimálny dôchodok: Opäť v rovnakých sumách

Suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára nemenila. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa v januári valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok (o 1,3 %). Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ak bude po zvýšení (valorizácii) pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a penzista bude dostávať svoj valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší ako dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

16. Dôchodková hodnota je 15,1300 eura

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú do konca roka 2022 na 15,1300 eura. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v tomto roku, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eura.

seniori, manželia, figúrky, chudoba, mince, euro, peniaze Čítajte aj Sociálna poisťovňa začína dôchodcom posielať zvýšené dôchodky

17. Exekučné zrážky z dôchodkov sa niektorým penzistom znížia alebo prestanú vykonávať

Dôvodom je nielen valorizácia, ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Niektorým sa zrážky z dôchodkov znížia alebo prestanú vykonávať. Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu).

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa zvýšila z 218,06 na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na povinného (čiže dlžníka) sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na povinného (dlžníka) ostáva nezmenená a je 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume na povinného, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

V dôsledku zmeny základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, sa teda dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu), po prepočte od 1. januára suma zrážky zníži alebo sa zrážky prestanú vykonávať.

Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky alebo o ukončení exekučných zrážok.

18. Dôchodcovia žijúci v Českej republike už nebudú predkladať doklady o žití

Dôchodcovia žijúci v Čechách, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, už nemusia každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si bude Sociálna poisťovňa elektronicky vymieňať s Českou správou sociálneho zabezpečenia. Seniori tak ušetria čas pri overovaní podpisu na potvrdení a zasielaní potvrdenia. O ukončení povinnosti predkladať doklad o žití bude Sociálna poisťovňa svojich poistencov v Českej republike adresne informovať listom, ktorý dostanú spolu s oznámením o valorizácii dôchodku. Postup sa uľahčí aj dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku. Tí budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne. Doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky.

19. Povinné príspevky do II. piliera: 5,50 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im zvýšili na 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %. Sadzba príspevkov sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, keď dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži o 0,25 % na 12,50 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

20. Máte druhý pilier a odchádzate do penzie? Celú sumu si môžete vybrať, ak…

Ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 508,90 eura, tak môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #dávky #dôchodky #gastrolístky #príplatky #penzie #nemocenské #ošetrovné
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy