Od 500 do niekoľkých tisíc. Také sú nové sumy na podporu práce zdravotne znevýhodnených

Zdravotne postihnutí či invalidní ľudia majú často problém nielen pri získaní prvého zamestnania, ale aj pri hľadaní nového pracovného miesta po strate predchádzajúceho.

19.01.2022 10:00
práca, zamestnanec, ŤZP, invalid, barle Foto:
Ilustračné foto.
debata

Mnohí z nich sú v produktívnom veku a mimo trhu práce, pritom by potenciálne mohli pracovať. Pri vstupe na trh práce osôb so zdravotným postihnutím je preto veľmi dôležité zohľadňovať nielen ich všeobecné zručnosti a pracovné skúsenosti, ale predovšetkým individuálne schopnosti a možnosti v rámci zdravotného postihnutia.

Už tretí mesiac zdravotne znevýhodneným ľuďom pri hľadaní práce pomáha projekt Chyť sa svojej šance. „Novým projektom pomáhame najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, pričom úrady práce poskytujú na podporu práce približne 17 rôznych príspevkov,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Hendikepovaní záujemcovia o príspevok z projektu musia byť v evidencii nezamestnaných minimálne jeden mesiac, ak majú vysokú školu, aspoň tri mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 567,69 eura mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú.

lekárka, zákazníčka, rozhovor, lekáreň Čítajte aj Dobré správy pre pacientov: Kto má lieky od januára zadarmo?

"Od januára došlo k úprave výšky príspevkov. Dôvodom je vyššia minimálna celková cena práce na rok 2022 oproti roku 2021, ktorou sú stanovené maximálne výšky finančných príspevkov v rámci týchto opatrení. Maximálna výška príspevku, ktorú môžu zamestnávatelia získať na zamestnanie znevýhodneného uchádzača, je spolu 3 406,14 eura na takéhoto zamestnanca na 6 mesiacov. Oproti roku 2021 tak došlo k navýšeniu o 106,14 eura. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť,“ uviedla Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdravotne postihnutý občan, ktorý sa chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Vyplácajú sa v rôznych sumách a odvíjajú od celkovej ceny práce. "Celková cena práce na rok 2022 pre účely stanovenia výšky príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, vrátane príspevkov na podporu zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých ľudí, je stanovená na 1 581,83 eura,“ informovala hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská.

Príspevky, ktoré môžu zdravotne znevýhodnení ľudia na podporu svojho zamestnávania dostať, môžu byť v násobkoch celkovej ceny práce.

invalid, zdravotne postihnutý, vozíček Čítajte aj Rezort práce: 16 zmien, ktoré zvýšia príspevky pre ŤZP a zjednodušia ich poskytnutie

S hľadaním práce pomáhajú hendikepovaným ľuďom aj mnohé inštitúcie. Jednou z nich je Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. "Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov. Pri integrácii mladých zdravotne znevýhodnených ľudí do spoločnosti sa snaží pomáhať aj Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu Dušan Piršel. "Vďaka úzkej spolupráci s jednotlivými úsekmi Inštitútu môže zabezpečiť pre žiakov individuálny prístup v kvalitnom vzdelávaní, celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte, podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia aj komplexnú rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť,“ do­dal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #príspevky #zamestnanie #hendikep #finančné príspevky #ťažko zdravotne postihnutý