Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

Marec

8. 3. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

8. 3 – Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

15. 3. – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 3. – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 3. – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 3. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 3. – Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

25. 3. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 3.- Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

31. 3. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 3. – Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona

31. 3. Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020

31. 3. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 20210

31. 3. – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 3. – Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov

31. 3. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2021

31. 3. – Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 na žiadosť zamestnanca

31. 3. – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. 2021 – Daň z motorových vozidiel – Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 a zaplatenie dane

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie