Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

Máj

9. 5. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

9. 5. – Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

2. 5. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2022

2. 5. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

2. 5. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

2. 5. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2022

16. 5. – Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

16. 5. – Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 5. – Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

25. 5. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 5. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 5. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

31. 5. – Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 5. – Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5. 2022

31. 5. – Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5. 2022

31. 5. – Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 5. – Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 5. – Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie