Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

Jún

8. 6. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 6. – Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 6. – Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 43 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 6. – Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 6. – Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

25. 6. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 6. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 6. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

30. 6. – Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 6. – Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2022

30. 6. – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 6. – Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2022

30. 6. – Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 6. – Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

30. 6. – Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 6. – Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. – Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. – Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie