Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

Júl 8. 7. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 7. – Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 7. – Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

20. 7. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane

25. 7. – Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

26. 7. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 7. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 7. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 7. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 7. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 7. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie