Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

September

8. 9. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 9. – Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

16. 9. – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

16. 9. – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

26. 9. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

26. 9. – Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

26. 9. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

26. 9. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

30. 9. – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

30. 9. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania

30. 9. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30 .9. – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

30. 9. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 9. – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 9. – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 9. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

30. 9. – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 9. – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie