Tehotné aj ženy na materskej pozor! Od januára máte nárok na viac peňazí. Čo musíte splniť?

Dávky, ktorými štát podporuje mladé rodiny, sú od januára vyššie. Na tehotenské aj materské majú nárok ženy, ktoré platili alebo platia odvody.

10.02.2022 06:00
materské matka a dieťa Foto:
Mesačne tehotné ženy dostanú minimálne 223,50 eura.
debata

A keďže sa od nového roka zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte nemocenských dávok, Sociálna poisťovňa vypláca aj vyššie dávky materské, ošetrovné a tehotenské ako v uplynulom roku.

Týka sa to prípadov, pri ktorých dôvod na poskytnutie dávok vznikol od 1. januára tohto roka. „Sumy dávok, ktoré mal poistenec priznané v roku 2021, a ich výplata pokračuje aj v roku 2022, zostávajú nezmenené,“ uviedla Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. „Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol ešte v roku 2021 a pokračuje aj v roku 2022, maximálna dávka platná pre rok 2021 sa nezvyšuje na maximálnu dávku platnú v roku 2022. Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte dávky totiž závisí odo dňa vzniku dôvodu na jej poskytnutie. Nárok na maximálnu nemocenskú dávku má ten poistenec, ktorý v rozhodujúcom období platil poistné na nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 2 266 eur a vyššieho,“ vysvetlila.

žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota, horúčka, Covid-19, prechladnutie, chrípka, alergia Čítajte aj Omikron, karanténa a péenka: Kedy môžete žiadať o nemocenské?

„Nárok na dávku tehotenské si tehotná žena (zamestnankyňa, SZČO, dobrovoľne poistená osoba, resp. žena v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia) uplatní prostredníctvom tlačiva Žiadosť o tehotenské. Vystaví jej ho a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva,“ približuje postup hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Budúca mamička tlačivo doručí Sociálnej poisťovni. „Po ukončení tehotenstva zašle tlačivo Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva – dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, prípadne dátum spontánneho potratu,“ uviedla Dvoráková.

„Pokiaľ ide o výšku dávky, suma závisí od dosiahnutých hrubých príjmov, z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci rok. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica,“ dodala Dvoráková. Mesačne tak tehotné ženy dostanú minimálne 223,50 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 31-dňovom mesiaci) a maximálne 335,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 346,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci).

ľudia, figúrky, peniaze, mince Čítajte aj Sociálna poisťovňa posiela ľuďom viac peňazí. Koho sa vyššie dávky týkajú?

Pokiaľ ide o materské, nárok na dávku má ten, kto platil odvody buď ako živnostník, alebo dobrovoľne poistený poistné na nemocenské poistenie sám alebo tak za neho robil zamestnávateľ. „Aby vznikol nárok na túto dávku, musí byť osoba, ktorá o ňu žiada, nemocensky poistená v čase vzniku nároku na materské a nemocenské poistenie jej musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom, dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ vysvetľuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #matky #ženy #materské #nemocenské poistenie #tehotenské