Daň z príjmu: Ako vám pri daniach pomôže manželka

Viete, že si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela a zaplatiť tak nižšiu daň?

07.03.2022 10:00
žena, zúfalosť, dane, dokumenty, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

dôchodci, manželia, zmluvy, účty, Čítajte viac Kedy dôchodcom štát vráti dane?

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2021 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 37 981,94 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

  • 4 124,74 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
  • rozdiel medzi sumou 4 124,74 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 124,74 eura
  • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 124,74 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2021 vyšší ako 37 981,94 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

  • rozdiel medzi sumou 13 620,22 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1. 1. 2021 predstavuje sumu 214,83 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
  • rozdiel medzi sumou 13 620,22 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #daňové priznanie #daň z príjmu #daňový bonus #nezdaniteľná časť základu dane