Daň z príjmu: Daňový bonus na dieťa

Máte nárok na daňové zvýhodnenie? V akej výške a za akých podmienok? A ako s tým súvisí dotácia na stravu?

, 09.03.2022 10:00
bonus, daňový, dieťa, sporenie, rodičovský,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak daňovník poberal v zdaňovacom období 2021 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus takto:

  • na dieťa do 6 rokov veku sumu 46,44 eura
  • na dieťa nad 6 rokov veku sumu 23,22 eura mesačne za mesiace január až jún 2021
  • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 39,47 eura mesačne za mesiace júl až december 2021; s účinnosťou od 1. 8. 2021 nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa
  • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,22 eura mesačne za mesiace júl až december 2021

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má od 1. 8. 2021 možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus na dieťa v sume 39,47 eura, alebo či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa.

Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

  • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom to nemôže byť dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2021 príjem aspoň 3 738 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania, alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu),
  • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daňový bonus na dieťa
Flowers