7 častých chýb pri životnom poistení. Na čo si dať pozor?

Časté chyby v životnom poistení môžu ľuďom spôsobiť finančné problémy. Poisťovňa im potom v ťažkej životnej situácii nemusí vyplatiť poistné plnenie v plnej výške alebo dokonca žiadne, hoci si poistku poctivo platili niekoľko rokov. Na čo dať pozor pri nových aj starších zmluvách životného poistenia, radí riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk Patrik Szabó.

15.03.2022 08:00
rodina Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

1. Chcete platiť čo najmenej

Podľa prieskumu sa až 74 % ľudí zaujíma o najlacnejšie životné poistenie. „Hlavnú príčinu vidím v nízkej finančnej gramotnosti obyvateľstva, to znamená aj v slabej vzdelanosti ohľadom segmentu životného poistenia. Ľudia sa predovšetkým zameriavajú na nízku cenu na úkor kvalitného poistného krytia. Ale ak nechcete podceniť životné poistenie, tak poistné sumy v jednotlivých pripoisteniach by ste mali mať nastavené tak, aby vám plnohodnotne nahradili výpadok príjmu a pokryli obdobie spojené so zdravotnými ťažkosťami. Cena poistenia sa odvíja hlavne od výšky vašich záväzkov, najmä úverov, takisto od vášho príjmu a rodinnej situácie. Vo všeobecnosti by sa poistné malo pohybovať od 5 do 10 % z vášho príjmu,” vysvetľuje Patrik Szabó.

Na čo si dať pozor:

Ak si uzavriete len najlacnejšie poistenie, v zmluve vám môžu chýbať dôležité pripoistenia alebo vás poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm. „Potom pri vážnom úraze alebo ochorení môžete ostať nemilo prekvapený, ak vám poisťovňa nevyplatí peniaze alebo dostanete oveľa menej, ako budete reálne potrebovať. Je rozdiel, či vám poisťovňa napríklad pri diagnostikovaní rakoviny vyplatí 5-tisíc, alebo 20-tisíc eur. Mesačne vás to môže stáť o 5 či 10 eur viac, ale poistná ochrana je niekoľkonásobne vyššia,” radí Szabó.

2. Životné poistenie podceňujete na úkor poistenia majetku

Podľa prieskumu viac ako polovica klientov (56 %) podceňuje životné poistenie na úkor poistenia majetku. Čiže poistenie bytu, domu alebo auta berieme ako samozrejmosť, ale na nečakaných životných situáciách spojených s naším zdravím nám až tak nezáleží. „Myslím si, že to rovnako súvisí so slabou finančnou gramotnosťou. Majetok je stále na prvom mieste a pre mnohých klientov je dôležitejší ako ich vlastné zdravie, resp. krytie možných neočakávaných chorôb, úrazov a smrti. Súvisí to ale aj s tým, že poistenie majetku je v niektorých produktoch povinné. Napríklad povinné zmluvné poistenie pri automobiloch alebo poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky pri hypotéke,” vysvetľuje Patrik Szabó.

Na čo si dať pozor:

Predstavte si, že splácate hypotéku. Aby ste načerpali úver, poistíte si svoju nehnuteľnosť proti živlom, ako je víchrica, povodeň, požiar, no životné poistenie si neuzavriete. Nedajbože sa vám stane úraz s trvalými následkami, ostanete invalidný alebo vás postihne kritické ochorenie, ako je rakovina, a váš príjem ostáva obmedzený. Ohrozené je ďalšie splácanie úveru, ale aj fungovanie vašej rodiny. Nehovoriac o riziku smrti, keď výpadok príjmu živiteľa rodiny spôsobí vážny problém a úver ostane na pozostalých. Aby sa nestalo, že rodina ostane bez príjmu a strechy nad hlavou, ideálnou voľbou je byť krytý na tieto riziká cez životné poistenie.

„Hypotéka je dlhoročný záväzok aj na 20 či 30 rokov, preto si ju treba poistiť pre prípad neočakávaných situácií ako je smrť, vážny úraz, invalidita, kritické ochorenia, dlhodobá péenka, ktoré môžu spôsobiť, že úver nedokážete ďalej splácať. Životné poistenie je flexibilné a môžete si ho nastaviť podľa vašich vlastných potrieb v závislosti od vášho zdravotného stavu, rizikovosti povolania, výšky príjmu aj podľa toho, či máte deti a tak ďalej. Takisto si ho viete prispôsobiť podľa toho, či splácate hypotéku sami, alebo ste v úvere dvaja. Pri poistnej udalosti potom dostanete peniaze, ktoré pomôžu vám aj vašej rodine,” vraví odborník.

Video
Ide o peniaze: Čo je podpoistenie a ako zabezpečiť, aby ste v prípade poistnej udalosti dostali adekvátnu sumu k hodnote vášho bytu, prezradí Vladimír Cvik z portálu Netfinancie.sk. Odvysielané 23. 2. 2022.

3. Pri zmenách zabúdate svoje poistenie aktualizovať

Približne 4 z 10 klientov, ktorí majú životné poistenie, zabúdajú poisťovni nahlásiť dôležité zmeny. Napríklad ak dlhé roky pracujú ako zamestnanci a neskôr prejdú na živnosť, pri tomto type príjmu sa im zídu iné pripoistenia, napr. pripoistenie PN. „Ľudia to nevnímajú ako dôležitú vec, a tak to neriešia. Klienti však musia poisťovniam povinne nahlasovať zmenu kontaktných údajov, zmenu rizikovej skupiny povolania, takisto prechod od zamestnania k živnosti, alebo aj to, ak sú nezamestnaní. Ak poisťovňa nemá v zmluve aktuálne informácie a stane sa poistná udalosť, môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia alebo aj zamietnuť poistnú udalosť v plnom rozsahu. Najčastejšie sa to stáva, ak je človek nezamestnaný a chce si uplatniť poistné plnenie z péenky,“ uvádza Patrik Szabó.

Na čo si dať pozor:

Ako sme už uviedli vyššie, jednou z výhod životného poistenia je, že je to flexibilný finančný produkt. Čiže vaše poistenie dokážete počas jeho trvania kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii, pridať alebo ubrať pripoistenia, zvýšiť alebo znížiť poistné sumy a tak ďalej. „Preto ak už máte uzavreté životné poistenie, mali by ste požiadať odborníka o kontrolu vašej zmluvy aspoň raz za dva roky alebo pri každej významnejšej životnej udalosti, akou môže byť aj svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, zmena rizikovosti povolania, výraznejšia zmena vo vašom príjme a podobne. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú výber vhodných pripoistení, nastavenie poistných súm aj cenu poistenia,” vymenúva odborník.

dom, poistenie, ochrana Čítajte viac Zo starej poistky opravu alebo kúpu nového bytu nevykryjete

4. Poistíte len jedného člena rodiny

Podľa prieskumu 35 % klientov si uzatvorí poistenie len pre živiteľa rodiny a ostatní členovia ostanú nepoistení. Toto riešenie je podľa odborníka rozumné a nevidí v tom problém. „Ak je poistený živiteľ rodiny, tak to pokladám za úspešný prvý krok v logike poistenia. Živiteľ rodiny musí byť vždy prvý poistený. Ak to dovoľujú finančné možnosti rodiny, tak je optimálne, aby boli krytí aj ostatní členovia domácnosti, ale nie je to nevyhnutné,” hovorí odborník na životné poistenie.

Na čo si dať pozor:

Podstatné je, aby bol živiteľ rodiny krytý na najvážnejšie riziká spojené s jeho záväzkami, príjmom a rodinou. „Odporúčam krytie rizika smrti, invaliditu, kritické choroby, trvalé následky úrazu a pripoistenie dlhodobej PN. Samozrejme, klient si môže vybrať aj z ďalších pripoistení, ako je hospitalizácia, denné odškodné následkom úrazu, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu jeho povolania,” radí. Ak sa neskôr rozhodne rodina poistiť aj partnera a deti, často sa to oplatí v rovnakej poisťovni, ako je poistený živiteľ rodiny. Aj kvôli zľavám, ktoré poisťovne poskytujú, ak je na zmluve viac osôb.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #životné poistenie