Staršiu životnú poistku si dajte skontrolovať, inak riskujete veľa

Ak si dlhé roky platíte životnú poistku, radšej si ju dajte raz za čas skontrolovať. Inak by vám pri vážnej chorobe, ťažkom úraze alebo v prípade invalidity nemusela pomôcť tak, ako to budete potrebovať. Riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk Patrik Szabó v rozhovore radí, prečo sa oplatí poistiť aj dôchodcom alebo päťdesiatnikom, ktorí ešte splácajú hypotéku.

23.03.2022 08:00
senior dôchodca seniori dôchodcovia Foto:
debata (1)

Pandémia vraj zvýšila záujem ľudí o životné poistenie. Je to tak?

Aj vďaka pandémii sa celkovo zmenil pohľad ľudí na životné poistenie. Mnohí si začali uvedomovať, že kvôli chorobe môžu stratiť príjem aj na niekoľko týždňov, pri ťažkých komplikáciách aj na niekoľko mesiacov. Žiaľ, časté sú aj úmrtia spôsobené koronavírusom a takéto situácie sú pre rodinu vždy ťažké a náročné nielen psychicky, ale aj finančne. Preto sa klienti začali viac zaujímať o to, čo im ich poistenie vlastne kryje a v akých životných situáciách im poisťovňa môže vyplatiť náhradu príjmu. Čiže vo väčšej miere si dali prehodnotiť a aktualizovať svoje zmluvy, aby do nich pridali aj dôležité pripoistenia, ktoré im chýbali. A tí, ktorí zatiaľ životné poistenie nemali, zisťujú, ako im vlastne môže pomôcť, keby sa niečo stalo.

Video
Ako má vyzerať moderná životná poistka, čo by mala kryť a ako investovať peniaze na horšie časy či dôchodok, hovorí v relácii Ide o peniaze Marián Búlik, analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Ako konkrétne môže klientom pomôcť poistenie pri covide?

Viac poisťovní malo kedysi epidémiu a pandémiu vo výlukách. To znamená, že poistné udalosti spojené a spôsobené akoukoľvek pandémiou neplnili. Ale po vypuknutí pandémie koronavírusu sa to zmenilo. Upravili podmienky, respektíve dali klientom prísľub, že budú plniť aj tieto poistné udalosti. Ak chceme byť konkrétnejší, tak poistka môže ľuďom pomôcť vykryť ich príjem pri pobyte v nemocnici, pri dlhšej péenke a takisto aj v spojitosti s kritickými chorobami, ktoré môžu byť spôsobené práve koronavírusom. V niektorých poisťovniach si môžu ľudia poistiť aj riziko ošetrovania člena rodiny, ktoré môže byť tiež spojené s covidom.

Čiže životné poistenie pri covide pomôže aj klientom so starším poistením?

Áno. Vďaka verejnému prísľubu sa ochorenia, operácie alebo aj úmrtia spojené s pandémiou vzťahujú nielen na nové poistenia, ale aj na existujúce zmluvy. Verejný prísľub je vlastne záväzok poisťovne voči klientom, ktorí majú poistenie uzavreté dlhšiu dobu, že aj na ich staršie dohodnuté zmluvy sa bude vzťahovať širšie poistné krytie v prípadoch, na ktoré pôvodne nárok nemali. Ale nezabúdajme, že na Slovensku ľudí netrápi len covid. Stávajú sa aj ťažké úrazy, ktoré vedú aj k trvalým následkom, invalidite či smrti.

Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo...
patrik szabo fingo Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk

Ľudia si často myslia, že riziko smrti je pri poistení najdôležitejšie. Je to správne?

Nie je to tak. Ako príklad môžeme uviesť invaliditu alebo trvalé následky úrazu. Ak človek po vážnom úraze napríklad ochrnie, dôjde k strate hybnosti končatín alebo k amputácii, môže ostať plne invalidný alebo pripútaný na lôžko. Nedokáže plnohodnotne vykonávať svoje doterajšie povolanie, čiže sa znížia jeho príjmy, ale výdavky, napríklad splácanie hypotéky, ostanú rovnaké, ako keď bol zdravý. Je odkázaný na pomoc druhých a v tejto ťažkej životnej situácii mu môže pomôcť práve kvalitné životné poistenie. Preto je dôležité mať poistené okrem smrti aj iné veľké riziká.

Do akého veku sa môžu ľudia poistiť?

V tomto sa poisťovne líšia a vstupný vek do poistenia závisí aj od rizika, ktoré si chcete poistiť. Takže či ide napríklad o riziko práceneschopnosti, riziko invalidity, smrti a podobne. Napríklad ak ide o kritické ochorenia, kam patrí rakovina, srdcovo-cievne ochorenia, skleróza multiplex alebo Alzheimerova choroba, tam je výstupný vek väčšinou 62 alebo 65 rokov, jedna poisťovňa vás na toto riziko poistí až do 70 rokov veku. To znamená, že ak vám diagnostikujú rakovinu do veku 70 rokov, máte nárok na poistné plnenie. Ale keby sa to stalo vo vyššom veku, vtedy vám už poisťovňa nevyplatí poistné plnenie. Napríklad riziko smrti má väčšinou výstupný vek do 85 rokov, invaliditu je možné poistiť do 60. až 65. roku podľa poisťovne.

Oplatí sa uzavrieť životnú poistku aj dôchodcovi?

Aj u klientov v dôchodkovom veku je vhodné byť krytý rizikovým životným poistením. Nezabúdajme, že v niektorých prípadoch majú nastavené financovanie svojich úverov aj do 75. roku života. No aj keby ste už nemali žiadne úverové záväzky, odporúčam byť krytý aspoň na udalosti spojené s úrazom. Samozrejme, ako som už povedal, niektoré pripoistenia vzhľadom k svojej povahe rizikovosti majú hraničné vekové obmedzenie – ako napríklad invalidita alebo kritické choroby. Ale pre riziká úrazov a smrti sa môžete poistiť aj v dôchodkovom veku. Keďže ide o užšie krytie, poistka vás môže stáť okolo 15 až 20 eur mesačne.

Video
Ide o peniaze - o poistení schopnosti splácať úver hovorí Patrik Szabó z FinGo.sk. Odvysielané 7. 4. 2021.

Spomenuli ste splácanie hypotéky. Ako by mali byť poistení ľudia s úvermi?

Ak splácate hypotéku, malo by vaše životné poistenie obsahovať v prvom rade veľké riziká, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života. Patrí sem invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu, dlhodobá péenka a v neposlednom rade aj smrť. Poistné sumy sa odvíjajú od dvoch zložiek – od výšky úverov a od príjmu klienta. Napríklad klientovi so 100-tisícovou hypotékou by som nastavil pripoistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou na sumu 110 000 eur alebo hypopoistenie, ktoré sa v niektorých poisťovniach nazýva aj balíček tzv. prvého rizika, rovnako na sumu 110 000 eur. Samozrejme, na takúto sumu klientovi nastavujeme krytie pri čerpaní hypotekárneho úveru, ak však v čase už splatil výraznú časť istiny, stačí mu byť krytý na aktuálny zostatok, aby sa poistenie zbytočne nepredražilo.

Hypopoistenie v sebe obsahuje poistenie na riziká smrti, čiastočnej alebo plnej invalidity a kritických chorôb a z tej poistnej udalosti, ktorá nastane skôr, poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Následne toto pripoistenie potom zaniká. Netreba zabudnúť ani na nastavenie samostatných rizík ako trvalé následky úrazu, kritické choroby, dlhodobá péenka a ďalšie, ktoré sa budú viazať na príjem.

Ako sa poistenie nastaví, ak hypotéku splácajú dvaja?

V prípade manželov alebo partnerov je ideálne rozdeliť si riziká podľa pomeru príjmu v rodine. Vždy by mal byť väčším pomerom krytý ten v páre, ktorý je z väčšej časti živiteľom rodiny, lebo strata jeho príjmu môže viac ohroziť ďalšie splácanie úveru. Ak ste napríklad v páre z pohľadu príjmov pomerovo 70 : 30 v prospech muža, tak poistenie hypotéky by v tom prípade bolo rozdelené na sumu 77 000 eur u muža a 33 000 eur u ženy. Ak zarábate rovnako, tak môže byť krytie rozdelené rovnako – na sumu 55 000 eur u muža aj u ženy. Rovnaký kľuč určovania poistných súm potom platí aj pri ďalších pripoisteniach, lebo netreba zabudnúť ani na zabezpečenie štandardného poistného krytia mimo hypotekárneho ú­veru.

Kedysi bolo v móde investičné životné poistenie spojené so sporením. Ako je to dnes?

Situácia sa zmenila a v súčasnosti existujú aj vhodnejšie formy zhodnocovania finančných prostriedkov. Osobne odporúčam uzavrieť si zvlášť rizikové životné poistenie a zvlášť si sporiť, resp. investovať. Nevýhodou investičného životného poistenia je, že v prvých rokoch platenia zmluvy idú finančné prostriedky hlavne na poplatky a odkupná hodnota úspor je veľmi nízka v porovnaní so samostatným investičným sporením. Pri ňom sú vstupné poplatky oveľa nižšie a klientovi sa ihneď zhodnocuje vložený kapitál.

Čo teda má urobiť človek, ktorý si roky platí práve investičné životné poistenie?

Ak klientovi končí poistná doba o 3 až 5 rokov, tak by som už tých pár rokov počkal, aby kvôli sankcii za výber neprišiel o časť zhodnoteného majetku. Ale ak sa poistná doba končí napríklad až o 10 až 15 rokov, v takom prípade odporúčam radšej investičné životné poistenie zrušiť a ako som spomínal, samostatne si uzavrieť rizikové životné poistenie a zhodnocovať úspory cez sporenie do fondov alebo aj do zlata. Pri rušení poistky však vždy odporúčam poradiť sa so skúseným finančným sprostredkovateľom, akým spôsobom správne zmluvu ukončiť.

Kam potom s peniazmi z investičného životného poistenia?

Úspory získané ukončením poistnej zmluvy odporúčam použiť ako jednorazový vklad na nové investovanie. Ľudia dnes bežne investujú do akcií alebo ETF fondov, takisto je čoraz obľúbenejšie sporenie do zlata. Pri fondoch je to vlastne rovnaký princíp, aký platí aj pri 2. a 3. dôchodkovom pilieri. Ľudia svoje prostriedky investujú do fondov, aby sa počas dlhého sporiaceho horizontu výhodne zhodnotili a mali tak vyšší dôchodok. Slováci však v tejto oblasti robia stále veľa chýb, hoci sa povedomie o investovaní zvyšuje a situácia je lepšia ako pred rokmi.

Aké chyby?

Sme konzervatívny národ a bojíme sa investovať do rizikovejších aktív, ktoré v zásade nie sú rizikové, len miera finančnej gramotnosti o týchto aktívach je nižšia ako napríklad v západných krajinách. Na druhej strane tomu na prelome milénia nepomohli ani skúsenosti obyvateľstva s rôznymi finančnými subjektmi, ktoré neboli regulované Národnou bankou Slovenska. To zapríčinilo, že klient dá radšej prednosť zhodnocovaniu svojich úspor cez dôveryhodnú inštitúciu, ako je napríklad banka, kde má síce "istotu”, ale zhodnotenie je pod mierou inflácie, takže klient na konci dňa prerába. Našťastie, v poslednom období vidíme meniaci sa trend, že klienti začínajú byť odvážnejší a dajú si poradiť vhodné riešenie na zhodnocovanie svojich aktív. Dnes už väčšina klientov vie, že im garantové fondy v druhom a treťom pilieri vzhľadom na infláciu prinášajú stratu, preto svoje aktíva presúvajú do akciových a indexových fondov.

Aký je rozdiel v tom, ak si uzavriem poistku rovno v poisťovni, alebo ak si dám poradiť od finančného makléra?

Treba sa na to pozerať pragmaticky. Pracovník poisťovne sa vyzná v produktoch svojej poisťovne, kde pracuje. Nebude vám porovnávať rôzne možnosti na trhu, podmienky či ceny v iných poisťovniach. Preto odporúčam uzavrieť si životné poistenie cez finančného sprostredkovateľa, ktorý sa na to špecializuje.

Ten vám ponúkne výber zo širšej palety produktov, pozná špecifiká, ale aj háčiky v každej poisťovni. Jedna môže mať napríklad zaujímavejšie pripoistenia pre ľudí pracujúcich na živnosť, iná dáva zľavy nefajčiarom a klientom, ktorí vedú zdravý životný štýl, ďalšia poskytuje aj pripoistenie ošetrovania člena rodiny, ktoré inde nenájdete. Cenovo sú produkty v poisťovniach podobné, ale ide najmä o to, aby ste si uzavreli poistenie, ktoré bude "šité na mieru” práve vám a bude plniť hlavne účel, na ktorý ste si ho dohodli. Maklér ho prispôsobí vašim finančným a životným potrebám – či ste päťdesiatnik, ktorý ešte spláca hypotéku, alebo sa už chystáte do dôchodku, alebo ide o mladú rodinu s malými deťmi a podobne.

Aké sú tie spomenuté háčiky a špecifiká?

Dalo by sa to trochu prirovnať aj k poskytovaniu hypoték, kde vám napríklad v jednej banke dajú nižšiu úrokovú sadzbu, ale len s podmienkou, že si v nej otvoríte účet. Alebo jedna banka dokáže schváliť vyššiu hypotéku živnostníkovi ako druhá, pretože ho považuje za rizikového klienta. Produkty životného poistenia môžu byť spojené s výlukami alebo s "háčikmi”, ktoré sú pre jedného klienta nevýhodné, iného sa nemusia týkať. Napríklad vám jedna poisťovňa vyplatí peniaze z pripoistenia péenky a druhá nie. Rozdiel môže byť napríklad v tom, že jedna poisťovňa má nadviazanú výplatu péenky na zaplatené odvody a druhá nie. Alebo jedna poisťovňa má v balíčku kritických chorôb 40 ochorení, ale iná ich má oveľa viac, aj 60. Ak vám diagnostikujú práve to ochorenie, ktoré nemáte v balíčku, tak vám poisťovňa nevyplatí plnenie, hoci v inej by ste ho dostali. Ale ako som spomínal, špecifiká každej poisťovne pozná práve skúsený maklér, ktorý má prehľad o celom poistnom trhu.

Na začiatku ste spomenuli, že pandémiu už poisťovne nemajú vo výlukách. Existujú aj iné výluky a čo to vlastne je?

Výluky sú rôzne. Dalo by sa to zovšeobecniť tak, že niektoré výluky majú poisťovne spoločné, napríklad neplnia poistné plnenie pri samovražde do dvoch rokov alebo nepoistia drogovo závislého človeka. Druhou kategóriou sú výluky, ktoré sa týkajú konkrétneho klienta. Ak ste napríklad v minulosti prekonali konkrétne ochorenie, môže sa vás týkať výluka z daného ochorenia. Alebo ak ste mali v minulosti zlomenú kľúčnu kosť a v budúcnosti by ste mali opäť zdravotné problémy s týmto spojené, tak sa vás poistná ochrana už netýka. Aj pre toto je veľmi dôležitý zdravotný dotazník, ktorý vypĺňate pri vstupe do životného poistenia. Sú naozaj rôzne situácie a špecifiká, ktoré vám finančný sprostredkovateľ pri výbere poistenia vysvetlí a informuje o nich dopredu. Ale pri výbere vhodnej poisťovne sú dôležité aj iné kritériá, napríklad čakacie lehoty, ktoré sa pri rôznych pripoisteniach naprieč poisťovňami líšia.

Čo sú to tie čakacie lehoty a aké sú dlhé?

Čakacia lehota je čas medzi uzatvorením poistenia a nárokom na poistné plnenie z konkrétnych pripoistení. Napríklad pri kritických chorobách, ktoré klientov kryjú aj pri najčastejších srdcovo-cievnych či onkologických ochoreniach, môže byť čakacia lehota v jednej poisťovni dva mesiace, ale v inej aj šesť mesiacov. Znamená to, že keby ste si riziko kritické choroby poistili teraz vo februári, mohli by ste si ho uplatniť najskôr po dvoch mesiacoch od uzavretia zmluvy, takže v apríli. No ak by sa u vás napríklad onkologické ochorenie vyskytlo skôr, poisťovňa by vám, žiaľ, finančne nepomohla. Pri iných pripoisteniach, ako je napríklad invalidita, majú poisťovne ešte dlhšie čakacie lehoty na vybrané diagnózy, môže to byť 12 alebo až 24 mesiacov. Čím skôr si touto lehotou prejdete, tým skôr budete chránení pre konkrétne riziká.

Aké poistné udalosti zo životného poistenia sú najčastejšie a koľko peňazí poisťovne klientom vyplácajú?

Najčastejšie sa stretávame s malými úrazmi, ako sú zlomeniny, popáleniny, natrhnutia, vyvrtnutia, luxácie alebo úrazy súvisiace s chirurgickým zákrokom a hospitalizáciou. Veľké úrazy sa stávajú s menšou pravdepodobnosťou, ale zato majú dlhotrvajúce účinky. Čo sa týka veľkých rizík, tak ako aj inde vo svete, aj na Slovensku sú poistné plnenia najčastejšie spojené s trvalými následkami alebo s kritickým ochoreniami, napríklad onkologickými alebo srdcovo-cievnymi. Čo sa týka priemernej sumy poistného plnenia, nie je to presne zosumarizované a vždy to závisí od poistných súm, ktoré sú nastavené v konkrétnej zmluve. Napríklad pri diagnostikovaní Alzheimerovej choroby alebo rakoviny môže poisťovňa vyplatiť klientovi aj 20-tisíc eur, pri invalidite sa plnenie vypočíta podľa dojednanej sumy v poistnej zmluve, ktorú vyhodnocuje buď Sociálna poisťovňa, alebo posudkový lekár. Ale nezabúdajme aj na iné udalosti.

Človek môže utrpieť aj ťažký úraz, ktorý ho „odrovná“ na niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Niektoré úrazy skončia s trvalými následkami, človek môže ostať invalidný, na vozíku alebo pripútaný na lôžko. To všetko sú situácie, keď poisťovne klientom vyplácajú poistné plnenie a v závislosti od poistnej zmluvy to môžu byť tisíce eur, ale aj desaťtisíce.

Ako sú na tom v oblasti životného poistenia Slováci v porovnaní s inými krajinami?

Na Slovensku sa životné poistenie stále celkovo podceňuje. Paradoxne na majetku nám z pohľadu poistnej ochrany záleží viac. Dom si poistíme kvôli hypotéke, auto kvôli povinnosti mať PZP, ale vlastné zdravie a život nechávame napospas osudu, hoci nám a našej rodine môžu ťažké životné situácie spôsobiť obrovské finančné problémy. Keby sme chceli porovnať situáciu u nás napríklad so západnou Európou, rozdiel je hlavne v tom, že do životného poistenia tam idú vyššie poistné sumy. A s tým je spojené aj vyššie celkové poistné pre klienta.

Môžete byť trochu konkrétnejší?

Keď sa na to pozrieme z pohľadu pomeru príjmu k celkovej sume na životné poistenie, tak sme od vyspelejších krajín veľmi vzdialení. Napríklad v Dánsku je priemerný ročný príjem 42 000 eur a do poistného na životné poistenie ide suma 4 000 eur, čo je zhruba 10 percent z ročného príjmu. Na Slovensku je priemerný ročný príjem 18 000 eur, ale do poistného na životné poistenie ide suma iba 600 eur, čo sú zhruba tri percenta z ročného príjmu. A to je hlavný rozdiel v ponímaní účelu životného poistenia medzi nami a vyspelejšími krajinami.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #choroba #senior #poistka #Životná poistka