Dávka v nezamestnanosti: Kto má nárok a aká je jej suma?

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti, aké sú podmienky a výška dávky? Prinášame odpovede na základné otázky aj príklady výpočtu.

11.04.2022 11:00
výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny), ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, teda zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem: osoby pracujúcej na základe dohody o brigádnickej práci študentov, osoby pracujúcej na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný, predčasný, invalidný, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

rodina Čítajte viac 7 častých chýb pri životnom poistení. Na čo si dať pozor?

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti:

  • je osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,
  • je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby
  1. od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a
  2. v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Od 1. 4. 2021 navyše platí:

  1. od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
  2. od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tohto ošetrovania a
  3. v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ako začať s vybavovaním dávky:

  • v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poistenca nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa neprihliada.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti netreba v Sociálnej poisťovni podávať, ak si poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnil ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, ak sa nárok na dávku v nezamestnanosti uplatní v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, je nevyhnutné uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak si poistenec uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti súčasne v pobočke Sociálnej poisťovne a na úrade práce, Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti na základe žiadosti, ktorá jej bude doručená skôr.

Martin Vlachynský, Ide o peniaze Čítajte viac Vojna a naše peňaženky: Budeme sa mať horšie, alebo dokonca zle?

Podmienky nároku

Základnou podmienkou nároku je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Príklad:

Osoba bola zamestnaná od 1. marca 2017 do 30. júna 2021 (počas zamestnania nemala žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti). Od 1. júla 2021 do 30. novembra 2021 bola dočasne práceneschopná. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. decembra 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. decembra 2017 do 30. novembra 2021.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 1. decembra 2017 do 30. júna 2021, teda 1 308 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na toto obdobie v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti