Pokračovanie článku: Dávka v nezamestnanosti: Kto má nárok a aká je jej suma?

Výška dávky

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu.

DVZ x 50 % x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti. Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

DVZ = vymeriavacích základov/počet dní rozhodujúceho obdobia

Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. Denný vymeriavací základ podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Všeobecný vymeriavací základ podľa predchádzajúceho odseku je v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu:

DVZmax = 2 x VVZ/365

DVZmax = 2 × 13 569/365

DVZmax = 74,4987 eura

Denný vymeriavací základ v prvom polroku 2022 je najviac vo výške 74,4987 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 154,80 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 117,50 eura.

Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 suma denného vymeriavacieho základu určeného z minimálneho vymeriavacieho základu v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 18,2742 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 18,8834 eura.

Príklad 1:

Osoba bola zamestnaná od 1. januára 2014 do 30. novembra 2021 (pred nástupom na rodičovskú dovolenku mala vymeriavací základ 800 eur). Od 1. augusta 2019 do 30. novembra 2021 čerpala materskú dovolenku. Do evidencie nezamestnaných bola zaradená od 1. decembra 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti je od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2021. Keďže v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky v nezamestnanosti sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov dosiahnutých v posledných dvoch rokoch pred obdobím čerpania rodičovskej dovolenky, teda v období od 1. augusta 2017 do 31. júla 2019 a počtu dní tohto obdobia (800 × 24/730 = 26,3014). Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je 50 % zo sumy 26,3014.

Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní je 394,60 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní je 407,70 eura.

Príklad 2:

Osoba bola zamestnaná od 1. januára 2014 do 30. novembra 2021 (pred nástupom na rodičovskú dovolenku mala vymeriavací základ 800 eur). Od 1. septembra 2019 do 31. októbra 2021 čerpala rodičovskú dovolenku, od 1. januára 2019 do 30. novembra 2021 pracovala na dohodu za 50 eur mesačne. Prvého novembra 2021 do 30. novembra 2021 nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke (vymeriavací základ za jeden mesiac 800 eur). Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. decembra 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti je od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2021. Keďže v rozhodujúcom období nie je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale aj obdobie dohody o vykonaní práce od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2021 a obdobie zamestnania od 1. novembra 2021 do 30. novembra 2021, výška dávky v nezamestnanosti sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní tohto obdobia, t. j. (800 + (50 × 24)/731 = 2,7360). Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je 50 % zo sumy 2,7360.

Výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní je 41,10 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní je 42,50 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy