Dávka v nezamestnanosti: Kedy vám vyplatia celú sumu?

Vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti aj pri skrátenom pracovnom úväzku a kto má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti? Kedy zaniká nárok na dávku?

, 12.04.2022 10:00
Kedy mám doma nárok na podporu v nezamestnanosti? Foto:
Kedy mám doma nárok na podporu v nezamestnanosti?
debata

Zaevidoval som sa na úrade práce ako nezamestnaný. Po mesiaci som si ale našiel prácu. Budem mať nárok na celú podporu v trvaní pol roka?

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Ak vás úrad práce vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, pretože ste sa zamestnali, Sociálna poisťovňa vám výplatu dávky zastaví. Ak by ste sa ale stali opätovne nezamestnaným a úrad práce vás v období kratšom ako dva roky od posledného vyradenia opätovne zaradí do evidencie, Sociálna poisťovňa vám dávku vyplatí za zostávajúcu časť podporného obdobia v tej istej sume, v akej ju priznala.

Som na rodičovskej dovolenke, môj pracovný pomer teda stále trvá. Po ukončení rodičovskej dovolenky súčasne ukončím aj pracovný pomer. Teraz pracujem niekoľko hodín na dohodu u iného zamestnávateľa. Obávam sa, že ak požiadam po ukončení rodičovskej dovolenky o dávku v nezamestnanosti, budem ju mať veľmi nízku. Je pravda, že rodičia sú v takejto situácii pri výpočte dávky zvýhodňovaní?

Svojím spôsobom to tak je. Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa totiž neprihliada na príjem, ktorý osoba dosiahla v období rodičovskej dovolenky (napr. ak – ako vy – pracovala u iného zamestnávateľa na dohodu), ak je tento nižší ako príjem dosahovaný v zamestnaní pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Platí to však len vtedy, ak v rozhodujúcom období (dva roky pred zaevidovaním sa na úrade práce) čerpal poistenec len rodičovskú dovolenku a počas nej pracoval. V praxi to znamená, že ak so zamestnancom v deň ukončenia rodičovskej dovolenky zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer, zamestnanec sa následne zaeviduje na úrade práce a Sociálnu poisťovňu požiada o dávku v nezamestnanosti, Sociálna poisťovňa berie do úvahy príjem dosiahnutý počas rodičovskej dovolenky len vtedy, keď je to pre poistenca výhodnejšie. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Obdobie rodičovskej dovolenky sa do tohto obdobia ráta, ale len do dňa, do ktorého pracovný pomer trval.

rodina Čítajte viac 7 častých chýb pri životnom poistení. Na čo si dať pozor?

Dostávam rôzne sumy dávky v nezamestnanosti. Prečo?

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni príslušného mesiaca, počas ktorých ste evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Výška dávky sa určí nasledovne: denný vymeriavací základ x 50 % x počet kalendárnych dní v mesiaci, za ktoré sa dávka v nezamestnanosti vypláca (denný vymeriavací základ máte uvedený v rozhodnutí o priznaní dávky v nezamestnanosti). Keďže január mal 31 dní a február 28, aj dávka v nezamestnanosti bola za február nižšia ako za január, keďže sa vypláca za kalendárne dni.

Môžem požiadať o vyplatenie jednorazovej dávky v nezamestnanosti? Napríklad ak som bol nezamestnaný tri mesiace, poberať budem dávku do 31. marca a následne sa zamestnám, je nejaký termín, do ktorého musím požiadať o jednorazové vyplatenie?

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia za predpokladu, že obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace. Jednorazovým vyplatením dávky nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká. Nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky si možno uplatniť do troch rokov odo dňa, za ktorý dávka v nezamestnanosti alebo jej časť patrila. Lehota troch rokov sa počíta odo dňa vyradenia z evidencie na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. O vyplatenie dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne – odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktorá vám dávku v nezamestnanosti priznala a vyplácala.

otáznik, smútok, stres, depresia Čítajte viac Invalidita: Aké problémy do nej ženú ľudí? Úrazy to nie sú

Vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti aj pri skrátenom pracovnom úväzku (napr. 10 hodín týždenne)? Ak áno, ako sa počíta?

Pre priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a preukázať celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v trvaní najmenej dva roky (t. j. 730 dní), pričom do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započíta aj obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca na kratší pracovný čas. Táto podmienka platí od 1. 1. 2018 pre všetkých bez rozdielu. Nárok na dávku v nezamestnanosti vám teda môže vzniknúť aj v prípade, ak máte skrátený pracovný úväzok, ak vám v čase trvania práce trvá aj poistenie v nezamestnanosti. Rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky v nezamestnanosti je obdobie dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa prihliada na úhrn vymeriavacích základov (u zamestnanca ide o tzv. hrubý príjem), ktoré poistenec dosiahol za príslušné mesiace rozhodujúceho obdobia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

  • ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a
  • ak o jej vyplatenie písomne požiada,
  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
  • dňom smrti poistenca,
  • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy