Materské: Ak matka pred tehotenstvom pracovala

Kedy matke dieťaťa vzniká nárok na materské, aké sú podmienky a aká bude suma materského?

, 22.04.2022 10:00
tehotná žena, tehotenstvo, materské, materská Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na materské má nárok:

zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Nárok na materské vzniká:

matke dieťaťa, inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa.

Uplatnenie nároku:

nárok sa uplatňuje žiadosťou o materské. Je to tlačivo, ktoré tehotnej poistenke vystaví lekár spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, tlačivo poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenec povinný: vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky), podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi.

Podmienky nároku:

tehotenstvo alebo starostlivosť o dieťa, dôvod na poskytnutie materského – u tehotnej poistenky je to spravidla deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, príp. deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr, a u iného poistenca deň, od ktorého si uplatňuje nárok na materské – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote, najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

dieťa, novorodenec, pôrodnica, inkubátor Čítajte viac Menej byrokracie: Rodičia budú chodiť na úrady opäť menej. Čo sa mení?

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká:

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
 • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenka osamelá
 • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • do konca 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)

Obdobie nároku na materské poistenky, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa, od ktorého si uplatňuje nárok na materské a zaniká uplynutím:

 • 28. týždňa od priznania materského
 • 31. týždňa od priznania materského, ak je osamelý
 • 37. týždňa od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí

Fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár, alebo pred skutočným dňom pôrodu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #dávka materské