Daňový bonus pre rodiny? Podľa veku dieťaťa

Daňový bonus sa bude uplatňovať podľa veku dieťaťa. Od júla sa zvýši pre deti do 15 rokov na úroveň 70 eur a pre deti nad 15 rokov na úroveň 40 eur. Od roku 2023 sa daňový bonus zvýši na 100 eur pre deti do 15 rokov a 50 eur pre deti nad 15 rokov. Toto opatrenie by malo stáť tento rok 143 miliónov, v tom budúcom ďalších 544 miliónov.

, 30.05.2022 08:00
rodina, falošný úsmev, šetrenie, prasiatko Foto:
Ilustračné foto.
debata

Do konca júna nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda zarobil aspoň 3 876 eur. S účinnosťou od 1. júla sa podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí.

deti, krúžky, voľný čas, hobby, jóga Dávame do pozornosti Detailný prehľad, ako si polepšia rodiny s jedným až šiestimi deťmi - pozrite si prepočty

Od januára 2023 sa zvýši suna nárokov daňového bonusu zo 40 eur na 50 a zo 70 eur na 100 v závislosti od veku dieťaťa.

Príklad: Daňovník v roku 2022 dosahuje zdaniteľný príjem mesačne vo výške 650 eur. Za júl a december 2022 mu zamestnávateľ vyplatil odmenu 250 eur. Zdaniteľný príjem za mesiac júl a december bol 900 eur. Má 4 deti (vo veku 6, 8, 10, 14 rokov) a uplatňuje si na všetky deti daňový bonus za celé obdobie. Za mesiace január až jún 2022 si uplatní nárok na daňový bonus v sume 174,40 eura (4 × 43,60) za každý mesiac.

január až jún

Zdaniteľný príjem: 6 × 650 = 3 900 eur

Daňový bonus: 6 × 174,40 = 1 046,40 eura

Za mesiac júl až december 2022 môže zamestnávateľ použiť spôsob výpočtu sumy daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30. 6. 2022 a taktiež podľa novej úpravy platnej od 1. 7. 2022, pričom zamestnávateľ bude postupovať spôsobom, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší. Suma daňového bonusu od 1. 7. 2022 pre dieťa do 15 rokov je vo výške 70 eur (4 × 70 = 280 eur) a zároveň vzhľadom na počet detí je najviac vo výške 41 % z čiastkového základu dane (ČZD).

  júl august september október november december
Zdaniteľný príjem 900 eur 650 eur 650 eur 650 eur 650 eur 900 eur
ČZD 779,40 eura 562,90 eura 562,90 eura 562,90 eura 562,90 eura 779,40 eura
41 % z ČZD 319,55 eura 230,79 eura 230,79 eura 230,79 eura 230,79 eura 319,55 eura
Daňový bonus 280,00 eura 230,79 eura 230,79 eura 230,79 eura 230,79 eura 280,00 eura

Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace júl až december použije zamestnávateľ „nový“ postup. Za mesiace júl a december uplatní nárok na plnú sumu daňového bonusu, čo pri štyroch deťoch vo veku do 15 rokov predstavuje sumu 280 eur. Za ostatné mesiace tohto polroka, teda za august až november, uplatní zamestnancovi daňový bonus na všetky deti v sume najviac 41 % z čiastkového základu dane, čo predstavuje sumu 230,79 eura za mesiac.

Spôsob platný do 30. júna, ktorý je možné použiť do 31. decembra, zamestnávateľ nepoužije, pretože by mohol zamestnancovi uplatniť najviac 174,40 eura.

Pri ročnom zúčtovaní zamestnávateľ prepočíta sumu daňového bonusu obidvoma spôsobmi a v prípade, ak by zamestnancovi vznikol „nedoplatok“ na daňovom bonuse, tento mu doplatí.

V danom prípade je situácia opačná: 41 % z 1/2 ČZD = 41 % x (10 × 562,90 + 2 × 779,40) / 2 = 0,41 × 7 187,80 / 2 = 1 473,50 eura

Pri porovnaní vypočítanej sumy daňového bonusu s úhrnnou sumou daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ v priebehu roka daňovníkovi vyplatil t. j. 6 × 174,40 + 2 × 280 + 4 × 230,79 = 1 046,40 + 560 + 923,16 = 2 529,56 eura, daňovník nestráca nárok na už priznaný bonus a nie je povinný vzniknutý rozdiel vrátiť správcovi dane.

Zdroj: Návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový bonus pre rodičov #protiinflačný balíček
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy