4 najčastejšie prekážky, ktoré bránia schváleniu hypotéky

Máte nesplácané úvery a nedoplatky na daniach či odvodoch, rizikové zamestnanie alebo nedostatočný príjem ? Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk vysvetľuje, v ktorých prípadoch ste pre banku rizikový klient a neschváli vám hypotéku.

30.05.2022 10:18
pár, dvojica, účty, kalkulácie, bývanie, úver,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

1. Dlhy, omeškania

Banka sa potrebuje uistiť, aby ste jej hypotéku dokázali splácať bez problémov. Každý váš rizikový pohyb na účte, omeškania splátok úverov alebo akékoľvek nedoplatky či iné podlžnosti voči štátnym inštitúciám či dokonca exekúcie vzbudzujú pochybnosti o vašom zodpovednom finančnom správaní a do ich vyriešenia znamenajú stopku pri úvere.

Najčastejšie prekážky: negatívne záznamy v registroch zdravotnej a Sociálnej poisťovne, Finančnej správy , omeškania na splátkach úverov, zosplatnené úvery, exekúcia z iného titulu, vyhlásený osobný bankrot, odložené splácanie iného úveru či úverov, viac zamietnutých úverov v úverovom registri, rizikové pohyby na účte napr. na hazardné hry, stávkovanie

TIP: Najskôr vyrovnajte všetky vaše podlžnosti a následne si overte vymazanie negatívnych záznamov z registrov. V závislosti od konkrétneho dôvodu následne môžete o úver požiadať o niekoľko týždňov alebo mesiacov, pri osobnom bankrote až po 5 rokoch.

Video
Ide o peniaze: S Mariánom Búlikom (OVB ALLfinanz Slovensko) o tom, čo robiť, ak vám to nevychádza na hypotéku. Odvysielané 26. 1. 2022.

2. Rizikový pracovný pomer

Banky vám môžu poskytnúť hypotéku len v tom prípade a v takej výške, aby ste ju vedeli pravidelne splácať. Preto si pri žiadosti dôkladne preverujú vaše príjmy aj výdavky, stabilitu vášho zamestnania alebo podnikania. Každý náznak toho, že by ste mohli prísť o príjem alebo by sa váš príjem mohol výrazne znížiť, schválenie úveru ohrozuje.

Najčastejšie prekážky: nepravidelný príjem alebo výpadok príjmu z podnikania, krátka doba zamestnania, ktoré trvá menej ako 3 mesiace, krátka doba podnikania, zatiaľ nemáte ukončené zdaňovacie obdobie, pracovný pomer sa podľa zmluvy skončí do 3 mesiacov po podaní žiadosti o úver, pracovná doba na dobu určitú – doba neurčitá znamená vyššiu istotu a zaváži, rizikový zamestnávateľ, ktorý podniká krátko, má podlžnosti alebo vykazuje stratu

TIP: Dohodnite sa so zamestnávateľom na úprave pracovnej zmluvy, ideálne na dobu neurčitú. Ak vaša zmluva do 3 mesiacov končí, požiadajte o potvrdenie, že budete v práci pokračovať. Pri podnikaní sa postarajte, aby vám platby za prácu nabehli na účet, doložte faktúry, príjmové doklady.

3. Nedostatočný a nestály príjem

Banky sa musia riadiť aj pravidlami Národnej banky Slovenska, ktoré vás limitujú vo výške hypotéky vzhľadom na váš príjem aj k počtu vyživovaných osôb. Preto môžete naraziť na finančný strop úveru. Ten limituje aj maximálna možná splátka, ktorá spolu s ostatnými vašimi splátkami nesmie presiahnuť 60 % čistého príjmu rodiny po odrátaní životného minima na každú posudzovanú osobu v domácnosti. Hypotéku zároveň môžete získať len do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti a zvyšnú sumu musíte dofinancovať inou formou, čo býva tiež problém.

Najčastejšie prekážky: zdokladovaný príjem banke nestačí na požadovanú výšku úveru, nepravidelný príjem alebo výpadok príjmu z podnikania, banka váš príjem neakceptuje, napr. ste dlhodobo PN, na rodičovskej dovolenke, vhýbajú vám peniaze na dofinancovanie hypotéky a nemáte ďalšiu vhodnú nehnuteľnosť, ktorou by ste hodnotu zabezpečenia úveru mohli zvýšiť, splácate iné úvery a vaše úverové zaťaženie a splátky bránia poskytnutiu hypotéky

TIP: Možno viete zdokladovať aj iné príjmy, napr. príjem z prenájmu, diéty v práci, invalidný dôchodok alebo výživné na dieťa, vďaka ktorým sa váš úver navýši. Alebo do hypotéky môžete doplniť spoludlžníka s dostatočným príjmom, či už člena rodiny alebo známeho.

4. Nevhodná nehnuteľnosť

Financovanie bývania môžu prekaziť aj problémy na strane nehnuteľnosti, ktorú banke ponúkate ako zabezpečenie hypotéky. Nevhodné nehnuteľnosti sú väčšinou v zlom technickom stave, nemajú vysporiadané vlastnícke práva alebo im chýba korektný zápis v katastri nehnuteľností. Banky ich v tom prípade nemusia akceptovať alebo ich hodnotu znížia.

Najčastejšie prekážky: nehnuteľnosť alebo pozemok nemá vysporiadané vlastnícke práva, k pozemku nie je zriadený prístup k verejnej komunikácii, nehnuteľnosť je v zlom technickom stave a pre banku je nevyhovujúca, na nehnuteľnosti je neakceptovateľná ťarcha, exekúcia alebo iné bremeno, nehnuteľnosť sa nachádza v nevhodnej lokalite, budúca nehnuteľnosť ešte nie je dostatočne rozostavaná

TIP: Ak môžete ručiť aj inou vhodnou nehnuteľnosťou, napríklad rodičovským domom alebo bytom, o úver by ste mohli požiadať prakticky okamžite. Podstatné je, aby nehnuteľnosť banka akceptovala a mala dostatočnú hodnotu vzhľadom k výške úveru, o ktorý chcete požiadať.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #neschopnosť platiť úver #žiadosť o hypotéku