Vyznáte sa vo výplatnej páske? Ako ovplyvňuje finančné plánovanie?

Ktorý pracovný deň je najobľúbenejší? Samozrejme, ten výplatný. Na účet príde vyššia suma peňazí, s ktorou sa začína mesačný kolotoč financovania výdavkov.

06.06.2022 11:28
Resize of UP-7 jan zamestnanec-4x Foto:
Ilustračné foto.
debata

Často bez toho, že by sme sa pozorne pozreli na samotnú výplatnú pásku. V tej je uvedená napríklad aj hrubá mzda, ktorá ovplyvňuje finančné plánovanie z dlhodobého hľadiska. „Od hrubej mzdy sa odvíja výška dávok od štátu v čase práceneschopnosti či nezamestnanosti. Na mieste je však otázka – budem schopný nepriaznivé obdobie vykryť, alebo si musím pomôcť doplnkovým poistením? Samostatná kategória je takisto príprava na dôchodok, pretože peniaze od štátu zrejme stačiť nebudú,“ tvrdí Jana Drotárová, odborníčka na osobné financie z Partners Group.

Kompletné údaje o mzde

Výplatná páska je oficiálne potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnancovi reportuje podrobné údaje o jeho mzde. „Povinnosť vydať zamestnancovi takýto doklad vychádza zo Zákonníka práce a legislatíva súčasne stanovuje minimálne položky, ktoré musí obsahovať. Presná forma však nie je daná a závisí najmä od informačného systému, ktorý zamestnávateľ využíva. Preto sa môžu jednotlivé položky na výplatných páskach odlišovať,“ vysvetľuje Jana Drotárová.

Doklad obsahuje informácie o všetkých zložkách a plneniach mzdy, o zrážkach zo mzdy, ako sú odvody do poisťovní a fondov, alebo preddavky na daň zo závislej činnosti a iné. Informuje nás aj o odpracovaných dňoch, čerpanej dovolenke a jej zostatku, názve zdravotnej poisťovne, v ktorej sme poistení, či o uplatňovaní, respektíve neuplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Informáciu môžete dostať aj mailom

Kým v minulosti dostávali zamestnanci výplatnú pásku priamo s výplatou v hotovosti, dnes je situácia iná. Peniaze za odvedenú prácu sa zasielajú na účet a elektronickú formu môže mať aj doklad. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na zasielaní výplatnej pásky v elektronickej podobe, ak je to technicky možné. Pri tejto forme je zamestnávateľ povinný chrániť osobné údaje. Výplatná páska zaslaná emailom musí byť preto chránená heslom.

Čistý príjem, hrubá a superhrubá mzda

Výplatnú pásku ako doklad o príjme pri žiadosti o hypotekárny alebo iný úver už nepotrebujete.

„Informácie o mzde a zrážkach zo mzdy banky zisťujú od Sociálnej poisťovne,“ približuje odborníčka. Aký je teda dnes význam tohto dokladu, keď o výške platu sa dozvieme z výpisu z bankového účtu? Výplatná páska uvádza nielen čistú mzdu, ktorú si vieme skontrolovať z výpisu k účtu, informuje ale aj o cene práce a hrubej mzde, teda peniazoch, ktoré sme síce zarobili, ale boli odvedené do systému štátu.

„Páska presne udáva, do akých inštitúcií naše peniaze šli. Môžeme si tak skontrolovať, koľko a kde platíme a aká je celková cena našej práce, teda superhrubá mzda, ktorú sme svojím pracovným výkonom zarobili,“ hovorí Jana Drotárová. Po odrátaní povinných odvodov, ktoré zamestnávateľ za zamestnanca uhradí, je vyčíslená hrubá mzda. Z nej sa odpočítajú ďalšie odvody štátu, teda sociálne a zdravotné odvody, prípadne zrážky zo mzdy, a dostaneme sa k čistej mzde, s ktorou pravidelne mesačne hospodárime. Na lepšiu predstavu, ak je superhrubá mzda 1 352 eur, hrubá mzda bude 1 000 eur a čistá mzda potom vyjde na 774,12 eura.

Sledujete informácie o odvodoch? Ak nie, začnite

„Pri finančnom plánovaní je nevyhnutné pracovať nielen s príjmami, ale aj so všetkými zrážkami, ktoré zo mzdy máme,“ upozorňuje Jana Drotárová. Najdôležitejší údaj je síce samotná čistá mzda, no z dlhodobého hľadiska sú veľmi dôležité aj informácie o odvodoch do Sociálnej poisťovne a II. a III. dôchodkového piliera.

„Ukazujú skutočný stav našich investícií a zabezpečenie na starobu. Výška odvodov priamo súvisí so starobným dôchodkom, s dávkami v nezamestnanosti či nemocenským poistením. Čím vyššie odvody odvádzame do Sociálnej poisťovne, tým viac peňazí od štátu dostaneme. To však platí len do určitej výšky, napríklad pri dávke v nezamestnanosti a nemocenskej dávke je stanovený maximálny limit, ktorý môže poberateľ dostávať,“ upozorňuje odborníčka. Finančné rozdiely môžu paradoxne pocítiť viac tí, ktorí majú vyšší príjem. Maximálna výška nemocenskej dávky v porovnaní s reálnym príjmom, na ktorý boli zvyknutí, totiž môže vytvoriť veľký deficit v mesačnom rozpočte, a teda aj zníženie životnej úrovne. „Práve takéto prípady rieši doplnkové poistenie, ktoré je určené na krytie výpadku príjmov v rodine,“ dodáva.

Platí tiež, že čistá mzda nie je vždy suma, ktorú zamestnávateľ aj reálne zasiela na účet. Napríklad okrem gastrolístkov sa z nej odrátavajú exekúcie, platby do III. dôchodkového piliera, prípadne ďalšie zrážky. Praktický význam má aj hrubá mzda. „Na základe výšky hrubej mzdy sa napríklad rozhoduje o tom, či žiadateľ má nárok na hypotéku pre mladých. Ak má žiadateľ o úver 18 – 35 rokov a nezarábal ročne v priemere viac ako 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy, hypotéku môže mať výhodnejšie,“ uzatvára.

Tip odborníčky: Zníženie odvodov

Ak platíme minimálne 15 eur mesačne do III. piliera, čo predstavuje 180 eur ročne, máme nárok na vrátenie 19 % dane z týchto odvodov. Ak máme dieťa, môžeme si naň uplatniť daňový bonus alebo pri hypotéke pre mladých si rovnako môžeme odrátať alikvotnú čiastku z dane.

debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #financie #výplata #výplatná páska