Maximálna dávka v nezamestnanosti porastie o takmer 80 eur. Garančná dávka o viac ako 230 eur

O takmer 80 eur sa zvýši maximálna podpora v nezamestnanosti. O viac ako 230 eur mesačne porastie aj maximálna garančná dávka.

07.06.2022 08:00
výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie nezamestnaných, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou viac ako 2 422 eur mesačne. O 123 eur mesačne sa od 1. júla 2021 zvýši aj maximálna garančná dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 234,30 eura

31 dní 1154,80 teraz 1234,30 od júla

79,50 rozdiel

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne pri 31-dňovom mesiaci 1 234,30 eura (v súčasnosti je 1 154,80 eura) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1194,50 eura (v súčasnosti 1 117,50 eura). Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu podporu vyššiu takmer o 80 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, teda zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/do­hodári na základe dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne postení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Dávka v nezamestnanosti.

Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2022. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Maximálna výška garančnej dávky bude najviac 3 633 eur

Od júla sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 234 eur.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022) bola jej maximálna výška 3 399 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti #garančná dávka