Vláda odklepla viac peňazí pre opatrovateľov aj osobných asistentov

Vláda odklepla zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby za hodinu osobnej asistencie. Opatrovateľom pribudne na účte o 17,21 eura mesačne viac, hodinová sadzba osobnej asistencie vzrastie o 38 centov na 5,20 eura.

07.06.2022 18:28 , aktualizované: 08.06.2022 14:31
opatrovanie opatrovateľka Foto:
debata

Viac ako 64-tisíc opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa od začiatku júla zvýši príspevok na opatrovanie. Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) vzrastie o 17,21 eura na 525,65 eura mesačne. Tento príspevok v súčasnosti od štátu dostáva 39-tisíc opatrovateľov. Ak je poberateľ príspevku súčasne aj dôchodcom a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok pôjde nahor o 8,63 eura na 262,85 eura. Takýchto opatrovateľov je 23,3 tisíca. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.

senior, dôchodca Čítajte aj Ste dôchodca a pracujete? Môžete dostávať dôchodok aj péenku súčasne

Od začiatku júla stúpne aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 38 centov na 5,20 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. „Prinesie to zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu o približne 53,20 eura mesačne," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP v súčasnosti vykonáva 15,6 tisíca asistentov.

Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú z dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovaného opatrovania. Nariadením sa zvyšujú všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na hodinu osobnej asistencie si v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 7,8 milióna eur a v budúcom roku 19,1 milióna eur.

výpoveď, strata práce, nezamestnanosť, smútok Čítajte aj Maximálna dávka v nezamestnanosti porastie o takmer 80 eur. Garančná dávka o viac ako 230 eur

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

Pri opatrovateľoch poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená v polovičnej výške ako pre opatrovateľov v produktívnom ve­ku.

Tento spôsob stanovenia výšky peňažného príspevku na opatrovanie zohľadňuje skutočnosť, že u poberateľov v produktívnom veku sa zákonom ustanovená výška peňažného príspevku na opatrovanie znižuje o tú časť príjmu opatrovanej osoby s hendikepom, ktorá presahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti tento dvojnásobok predstavuje sumu 436,12 eura) a peňažný príspevok na opatrovanie je väčšinou jediným príjmom opatrovateľa.

Pre stanovenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok sa neskúma príjem opatrovanej osoby s ŤZP (peňažný príspevok sa poskytuje v plnej výške) a peňažný príspevok nie je jediným príjmom opatrovateľa.

rodina Čítajte aj Životné minimum od júla porastie. Zvýši to dávky a zníži dane

Ako vzrastú sumy za opatrovanie a osobnú asistenciu

  • Zvýšenie základných zákonom ustanovených mesačných výšok peňažného príspevku na opatrovanie sa v roku 2022 pozitívne prejaví celkovo u 64 287 pobe­rateľov tohto peňažného príspevku.
  • Predpokladá sa, že 39 108 opatro­vateľom v produktívnom veku, ktorí opatrujú jednu FO s ŤZP sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie o 17,21 € mesačne. Tento príspevok sa zvýši o 22,93 € mesačne 1 393 opatrovateľom v produktívnom veku, ktorí opatrujú dve alebo viac FO s ŤZP.

U opatrovateľov – penzistov pôjde v roku 2022 o nasledovné zvýšenia:

  • u tých, ktorí opatrujú celodenne jednu FO s ŤZP je zvýšenie o 8,63 € mesačne (23 264 pobera­teľov),
  • u tých, ktorí opatrujú jednu FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne je zvýšenie o 7,59 € mesačne (130 poberateľov),
  • u tých, ktorí opatrujú celodenne dve alebo viac FO s ŤZP je zvýšenie o 11,49 € mesačne (390 poberateľov),
  • u tých, ktorí opatrujú dve alebo viac FO s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne je zvýšenie o 10,66 € mesačne (0 poberateľov v roku 2022),
  • u tých, ktorí opatrujú FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne a súčasne FO s ŤZP, ktorej sa ambulantná sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne je zvýšenie o 11,13 € mesačne (2 poberatelia).

V roku 2022 zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistenciu o 0,38 € prinesie zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu poskytovaný priemerne mesačne 12 100 ľuďom s hendikepom cca o 53,20 € mesačne. Pozitívne sa to prejaví u cca 15 600 osobných asistentov.

Zdroj: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #osobná asistencia #ťažko zdravotne postihnutá osoba