Pokračovanie článku: Daň z príjmu sa platí aj pri predaji nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

V prípade zdanenia, respektíve oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami).

O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, napríklad po sestre, bratovi, ujovi, je oslobodený od dane z príjmov až po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, teda nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #predaj nehnuteľnosti