Pokračovanie článku: Ľudia už dostávajú viac peňazí. Ktoré dávky vzrástli a ako? Tu sú tabuľky!

Ako vzrástli jednotlivé dávky vďaka vyššiemu minimu

Výšky príspevkov a dávok (valorizácia životného minima o 7,5 %)

  • SPO centrá pre deti a rodiny a resocializačný príspevok
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 10 rokov 1. 7. 2022 7,96 8,57 0,61
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov 1. 7. 2022 11,95 12,85 0,90
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov 1. 7. 2022 29,87 32,11 2,24
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 1. 7. 2022 995,60 1 070,30 74,70
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa do 10 rokov veku 1. 7. 2022 199,12 214,06 14,94
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov 1. 7. 2022 228,99 246,17 17,18
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov 1. 7. 2022 248,90 267,58 18,68
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – mladý dospelý 1. 7. 2022 149,34 160,70 11,36
Príspevok na úhradu výdavkov na dieťa profesionálnemu rodičovi 1. 7. 2022 298,68 321,09 22,41
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa do 3 rokov veku 1. 7. 2022 3,39 3,64 0,25
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1. 7. 2022 3,58 3,86 0,28
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku 1. 7. 2022 3,88 4,18 0,30
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku 1. 7. 2022 4,18 4,50 0,32
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku 1. 7. 2022 4,38 4,71 0,33
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 18 rokov 1. 7. 2022 5,28 5,68 0,40
Vecné dary 1. 7. 2022 29,87 32,11 2,24
Resocializačný príspevok 1. 7. 2022 87,22 93,77 6,55
  • Kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
PP na prepravu 1. 7. 2022 111,26 119,61 8,35
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (ZV) na diétne stravovanie – I. skupina 1. 7. 2022 40,48 43,51 3,03
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – II. skupina 1. 7. 2022 20,24 21,76 1,52
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – III. skupina 1. 7. 2022 12,15 13,06 0,91
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia 1. 7. 2022 20,24 21,76 1,52
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta 1. 7. 2022 36,42 39,15 2,73
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 1. 7. 2022 48,57 52,21 3,64
  • Podpora rodiny
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Rodičovský príspevok 1. 1. 2023 280,00 301,00 21,00
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 1. 1. 2023 383,80 412,60 28,80
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti 1. 7. 2022 2022 1 015,60 1 091,80 76,20
Opakovaný príspevok dieťaťu – do 10 rokov veku 1. 7. 2022 199,20 214,10 14,90
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 10 rokov do 15 rokov veku 1. 7. 2022 229,00 246,20 17,20
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 15 rokov veku 1. 7. 2022 248,90 267,60 18,70
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 1. 7. 2022 194,20 208,80 14,60
  • Náhradné výživné
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Náhradné výživné z dôvodu neplatenia výživného – minimálne výživné 1. 7. 2022 29,86 32,11 2,25
Náhradné výživné z dôvodu poberania sirotského 1. 7. 2022 69,69 74,92 5,23
  • Pomoc v hmotnej núdzi
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí 1. 1. 2023 68,80 74,00 5,20
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 1. 1. 2023 130,90 140,70 9,80
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 1. 1. 2023 191,20 205,50 14,30
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica bez detí 1. 1. 2023 119,60 128,60 9,00
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 4 1. 1. 2023 179,00 192,40 13,40
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac 1. 1. 2023 241,30 259,40 18,10
Ochranný príspevok – pre člena domácnosti 1. 1. 2023 70,40 75,70 5,30
Ochranný príspevok – pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 1. 1. 2023 15,10 16,20 1,10
Aktivačný príspevok – príjem zo závislej činnosti 1. 1. 2023 140,80 151,40 10,60
Aktivačný príspevok – uchádzač o zamestnanie 1. 1. 2023 70,40 75,70 5,30
Príspevok na nezaopatrené dieťa 1. 1. 2023 19,30 20,70 1,40
Príspevok na bývanie – jedna osoba 1. 1. 2023 59,40 63,90 4,50
Príspevok na bývanie – dve a viac osôb 1. 1. 2023 94,80 101,90 7,10
  • Služby zamestnanosti
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 1. 7. 2022 141,74 152,37 10,63
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 1. 7. 2022 218,06 234,42 16,36

Výšky opakovaných príspevkov náhradnému rodičovi, ktoré sú nadviazané na ŽM, ale menia sa kvôli novele zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  • Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Starajúci sa o 2 súrodencov 1. 7. 2022 0,00 104,40 104,40
Starajúci sa o 3 súrodencov 1. 7. 2022 138,40 208,80 70,40
Starajúci sa o 4 súrodencov 1. 7. 2022 138,40 313,10 174,70
Starajúci sa o 5 súrodencov 1. 7. 2022 138,40 417,50 279,10
Starajúci sa o 6 súrodencov 1. 7. 2022 138,40 521,80 383,40
Starajúci sa o 7 alebo viacerých súrodencov 1. 7. 2022 138,40 626,20 487,80
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 1. 7. 2022 79,70 256,90 177,20

Prídavky na dieťa sú podľa platnej legislatívy naviazané na ŽM, ale podľa návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa sa majú sumy na rok 2023 stanoviť inak

  • Zmeny podľa platnej legislatívy
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Prídavok na dieťa 1. 1. 2023 25,88 27,82 1,94
Príplatok k prídavku na dieťa 1. 1. 2023 12,14 13,05 0,91
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 1. 1. 2023 106,33 114,30 7,97
  • Zmeny podľa návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa
Položka Účinnosť od Výška v eurách   Nárast v eurách
  Pôvodná Nová
Prídavok na dieťa 1. 1. 2023 25,88 40,00 24,12
Príplatok k prídavku na dieťa 1. 1. 2023 12,14 30,00 17,86
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 1. 1. 2023 106,33 0,00 –106,33

Pozn.: Podľa návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa už suma prídavku na dieťa ako aj príplatku k prídavku na dieťa už nebude nadviazaná na zmeny životného minima a jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri nástupe do prvého ročníka základnej školy sa ruší.

Zdroj: ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum
Flowers