Do dovolenkového kufra si pribaľte poistenie

Na dovolenke sa môže prihodiť kadečo. Pred odchodom na dovolenku myslite aj na riziká, aby ste si ju zbytočne nepredražili. Poistenie je istota doma aj v zahraničí.

11.07.2022 10:00
horolezec, Via ferrata, Skalka, kremnica Foto:
Ilustračné foto.
debata

Niekedy stačí malá nepozornosť a letná pohoda sa pokazí. Inokedy zasa deti vymyslia originálne recepty, ako niečo pokaziť. V prenajatom apartmáne si urobia diskotéku, zapoja do siete všetko možné a ešte strčia do mikrovlnnej rúry jedlo v alobale. Výsledkom je, že poistky to nezvládnu. Alebo sa dieťa rozhodne zistiť, či sa zmestí do umývadla v hotelovej kúpeľni a skončí sa to hromadou črepov.

Ak trávite dovolenku na Slovensku a uzavreli ste poistenie za škodu spôsobenú tretím stranám ako súčasť poistenia majetku, na podobné situácie ste v podstate pripravení. Iné to je, ak trávite dovolenku v cudzine. "Dôležité je, aby mal klient správnu územnú platnosť zodpovednosti za škodu vrátane krajiny, do ktorej cestuje,“ vysvetľuje Zuzana Lauermannová, obchodná riaditeľka Premium Insurance Company. "Ak máte zodpovednosť za škodu členov domácnosti uzatvorenú v rámci poistenia zariadenia domácnosti, krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené tretím osobám v rámci Slovenskej republiky. Pokiaľ si uzatvárate zodpovednosť za škodu v rámci cestovného poistenia, je platné vo zvolených krajinách, ale nie na Slovensku.“

Myslite aj na právnika

Podľa odborníčky je dôležité, aby ste poistné uzavreli na dostatočne vysoké poistné sumy a s požadovanou spoluúčasťou. V zahraničí môžu byť nároky poškodenej tretej strany omnoho vyššie ako na Slovensku. Na porovnanie, na Slovensku sa zodpovednosť za škodu ako súčasť poistenia domácnosti uzatvára zvyčajne na poistnú sumu od 50– do 100-tisíc eur, v zahraničí je to násobne viac, medzi 200– a 250-tisíc eurami.

Pre prípad možného sporu, ku ktorému môže prísť pri dokazovaní príčin a okolností škodovej udalosti, musí niekedy do celej veci vstúpiť právny zástupca. Preto Z. Lauermannová odporúča dať si pozor na to, aby boli súčasťou poistenia za škodu aj náklady na právnika. "Náklady právneho zastupovania sa môžu uplatniť aj v prípade, ak bol nárok vznesený proti poistenému neoprávnene.“ Asi netreba zdôrazňovať, že náklady na právne zastupovanie môžu byť položkou, ktorá slušne zaťaží rodinný rozpočet.

"Ak máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody k domácnosti, automaticky sa vzťahuje aj na škody, ktoré spôsobia deti či domáce zvieratá. Pri cestovnom poistení do zahraničia môže byť krytie zodpovednosti za škodu na skupinu osôb či každého člena rodiny osobitne, takže aj na deti, ak sú v zmluve uvedené alebo je to dohodnuté vo všeobecných poistných podmienkach,“ upozorňuje odborníčka. Pripomína, že je viac ako dôležité čítať aj strany popísané drobným písmom, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy.

Výluka pre alkohol

V podmienkach nájdete aj výluky, čiže podmienky, okolnosti či osoby, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. "Najčastejšie sú výluky v súvislosti so škodou spôsobenou pod vplyvom alkoholu či iných omamných a psychotropných látok, škody spôsobené iným členom domácnosti, teda nie tretím osobám,“ vymenúva Z. Lauermannnová. "Jednou z hlavných výluk je aj porušenie povinnosti spôsobené nesplnením povinnosti dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.“

Pred uzatvorením zmluvy si výluky prečítajte, aby ste mali istotu, že vaše nároky z prípadného možného poistného plnenia budú uspokojené. Ak chcete napríklad robiť rizikové športy, potrebujete si ich poistiť zvlášť, pretože na rozdiel od bežného rekreačného športu nie sú súčasťou cestovného poistenia. "Odporúčame pozrieť si v poistných podmienkach, či zodpovednosť kryje škody, ktoré klient môže spôsobiť na živote, zdraví a majetku inej osobe, napríklad pri výkone rizikového športu alebo špecifickej činnosti, ktorú bude v zahraničí robiť,“ dodáva Z. Lauermannová.

Neplaťte, ak nemusíte

To, že sa stala škoda, nehoda či nepríjemnosť, ešte automaticky neznamená, že vznikla poistná udalosť. "Nárok na likvidáciu škodovej udalosti vznikne až po vznesení nároku poškodenou osobou a preukázaní zavinenia poisteným,“ upozorňuje obchodná riaditeľka. Nehrňte sa hradiť škody, ktorá vám ešte nikto nepreukázal.

Ak vznikla škoda na Slovensku, postupuje sa podľa slovenských zákonov, ak vznikla v zahraničí, postupuje sa podľa legislatívy danej krajiny. To môže mať vplyv na dokladovanie a dokazovanie vzniknutej škody. Pravidlo, že peniaze poisťovňa vyplatí poškodenému, je zvyčajne všade rovnaké.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie