Najčastejšie dovolenkové komplikácie: Viete, ako postupovať?

Prinášame vám prehľad najčastejších nepríjemností, ktoré vám môžu prekaziť dovolenku a užitočné rady, ako v danej situácii postupovať.

26.07.2022 11:01
dovolenka, rodina, more, prázdniny Foto:
Ilustračné foto.
debata

Záujem o cestovanie je toto leto najvyšší od začiatku pandémie. Pred odchodom na dovolenku by sme však nemali zabudnúť na cestovné poistenie. Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že najviac poistných udalostí z cestovného poistenia sa stáva práve v auguste. „August je z pozície počtu poistných udalostí dlhodobo najviac rizikový. V porovnaní s ostatnými letnými mesiacmi sa počas augusta stáva až o 37,9 % poistných udalostí viac,“ upozorňuje Adriana Körösiová, manažérka likvidácie poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Úpal, infarkt, covid či zlomenina

Až 47 % zo všetkých poistných udalostí nahlásených z cestovného poistenia počas leta tvoria úrazy alebo ochorenia klientov v zahraničí a s tým súvisiace liečebné náklady na ošetrenie a hospitalizáciu.

„V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal, gastroenteritída a rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest, srdcové kolapsy, ale aj úrazy ako vyvrtnutie členka, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných aj dolných končatín. V posledných dvoch rokoch sa do tohto zoznamu pridalo aj ochorenie covid-19,“ vymenúva Körösiová.

Ako postupovať

Ak na dovolenke ochoriete, stane sa vám úraz alebo vás začne bolieť zub, obráťte sa najskôr na asistenčné služby poisťovne. Na základe vašich ťažkostí vám operátori poradia najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde vás ošetria, predpíšu potrebné lieky alebo vás hospitalizujú, ak to bude váš stav vyžadovať. Nezabudnite si od lekára vypýtať lekársku správu a doklad o platbe za ošetrenie, hospitalizáciu alebo lieky. Po návrate z dovolenky nezabudnite poistnú udalosť čím skôr nahlásiť do poisťovne.

Keď covid-19 prekazí dovolenku

Pandémia naberá v posledných dňoch opäť na sile, preto sa neoplatí nechávať nič na náhodu a radšej si uzavrieť poistenie storno poplatkov. V posledných dvoch rokoch zrušili klienti plánovanú dovolenku až v 70 % prípadoch z dôvodu ochorenia, pričom vo väčšine prípadov bol na vine práve covid-19.

„Ak klient nemôže nastúpiť na dovolenku z dôvodu pozitívneho PCR testu na ochorenie covid-19, uhradíme mu náklady na zrušenie cesty, ktoré následkom tejto situácie vzniknú a to až do výšky dojednaného poistného krytia. Nárok na preplatenie nákladov má pritom nielen klient, ktorý na covid-19 ochorel, ale aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať,“ vysvetľuje Eva Štefančínová, produktová manažérka cestovného poistenia poisťovne Generali.

Poistenie stornopoplatkov môžete využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.

Ako postupovať:

Ak ste nútení zájazd zrušiť pre jeden z vyššie menovaných dôvodov, oznámte to svojej cestovnej kancelárii, od ktorej si vypýtajte potvrdenie o storne zájazdu a vám účtovaných nákladov. Rovnako postupujte aj v prípade, ak ste si dovolenku riešili samostatne. Kontaktujte dopravcu a ubytovanie a taktiež ich požiadajte o doklad s vyčíslenými storno poplatkami. Tieto dokumenty spolu s lekárskou správou, resp. dokladom o pozitívnom PCR teste nafoťte a pri hlásení poistnej udalosti odošlite do poisťovne.

Stratená alebo ukradnutá batožina

Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie, ale aj stratu batožiny leteckou spoločnosťou, resp. jej neskoré dodanie. Zo štatistík vyplýva, že približne každá desiata poistná udalosť z cestovného poistenia súvisí s batožinou dovolenkárov. Až v dvoch tretinách prípadov klienti hlásia zničenie alebo poškodenie batožiny, v 21 % ide o krádež, nasleduje neskoré dodanie (12 %) a strata (4 %).

Ak klient okrem batožiny prišiel aj o svoje doklady, z poistenia batožiny má nárok na preplatenie nákladov na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov, ale aj na dopravu poisteného do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, ktoré poistenému vystaví náhradný cestovný doklad.

Poistenie batožiny pomôže aj pri oneskorenom doručení batožiny do dovolenkovej destinácie. Poistenému klientovi poisťovňa preplatí nákup nevyhnutného oblečenia a toaletných potrieb, ktoré bude potrebovať, než mu zatúlanú batožinu doručia.

Ako postupovať:

V prípade straty alebo poškodenia batožiny prepravujúcou spoločnosťou, odporúčame túto skutočnosť čím skôr nahlásiť poisťovni. Poisťovni je následné potrebné doložiť potvrdenie prepravujúcej spoločnosti o strate alebo poškodení batožiny spolu s popisom obsahu batožiny a jej približnou hodnotou. Ak nám batožinu niekto ukradol, poisťovňa bude potrebovať aj policajnú správu.

Uviazli sme v karanténe

Cestovné poistenie vám pomôže, aj keď vám počas dovolenky v zahraničí bude nariadená karanténa pre ochorenie covid-19 a z toho dôvodu sa nebudete môcť vrátiť späť na Slovensko. „Pokiaľ klientovi skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo je z dôvodu karantény nemožné v ňom naďalej zostať, poisťovňa mu uhradí dodatočné náklady na ubytovanie, a to až po dobu 14 dní,“ upresňuje Eva Štefančínová z poisťovne Generali. Naviac, ak nebudete môcť využiť z dôvodu nariadenej karantény pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne, poisťovňa vám uhradí aj spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady, napríklad na nákup letenky s neskorším dátumom odletu.

Ako postupovať:

Ak počas dovolenky ochoriete na covid-19, obráťte sa na asistenčné služby, ktoré vám poradia, ako ďalej postupovať. Po návrate z dovolenky je potrebné poisťovni zdokladovať potvrdenie o pozitívnom PCR teste, potvrdenie o nariadenej karanténe, faktúru o dodatočnom karanténnom ubytovaní a doklad o dodatočných cestovných nákladoch, ak vám vznikli.

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie #Covid-19