Kto dostane dávku v nezamestnanosti a kto nie?

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie (registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny), ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, teda zamestnanec, alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

18.08.2022 10:00
žena Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.
  • Povinne poistená osoba v nezamestnanosti – zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem: osoby na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný, predčasný, invalidný, výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok, žiaka strednej a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe.
  • Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti: je človek, ktorý je súčasne dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistený alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená alebo má prerušené povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO, od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania dospelého človeka alebo dieťaťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania dospelej osoby alebo dieťaťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti
Flowers