Dávka v nezamestnanosti? Môžete si ju dať vyplatiť naraz?

Prinášame otázky a odpovede o dávke v nezamestnanosti.

12.08.2022 10:00
oči, otázniky, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata

Existuje nejaká lehota, počas ktorej je potrebné požiadať o jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti? Napríklad ak bol človek nezamestnaný tri mesiace, poberal dávku do 31. júla a následne sa zamestná, je nejaký termín, do ktorého treba požiadať o jednorazové vyplatenie?

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a ak o jej vyplatenie písomne požiada. Nesmie mať ale priznaný starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %.

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy: dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov), dňom smrti fyzickej osoby, jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #nezamestnaný #dávka v nezamestnanosti #podpora
Flowers