Nemáte zaplatené alebo uzatvorené PZP? Pokuta môže byť viac ako 3 300 eur

Nezaplatili ste PZP? Poradíme vám, ako postupovať. Jednotlivé situácie sa líšia na základe toho, či ste si poistenie uzatvorili online alebo osobne v poisťovni, ako aj od toho, či ide o vaše prvé alebo nasledujúce poistné.

22.08.2022 11:00
PZP, poistenie, havária, auto Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu. Jeho hlavnou úlohou je kryť škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla v cestnej premávke. V praxi to znamená, že ak spôsobíte nehodu, poisťovňa uhradí škody na majetku a zdraví iným dotknutým osobám. Aj napriek tomu sa však nájdu vodiči, ktorí túto skutočnosť prehliadajú. Ak sa vám stalo, že ste PZP nezaplatili, odborníci z FinGO.sk vám poradia ako postupovať.

Pokuta za nezaplatenie PZP

PZP musí mať spravidla uzatvorené držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť II, čiže v Technickom preukaze pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia daného motorového vozidla. „Pri bežnej policajnej kontrole platnosť PZP preukazujete dokladom o uzatvorení PZP, ktorý by ste mali mať vždy v aute. Obsahuje údaje o vás ako poistníkovi, údaje o vozidle ako aj dobu trvania poistenia PZP,“ opisuje riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Mária Brezanská. Pri kontrole sa môžete teoreticky preukázať aj samotnou poistnou zmluvou, čo však býva nepraktické. Určite však neodporúča preukázať sa len šekom či iným dokladom o úhrade poistného, keďže neobsahujú všetky informácie potrebné pre absolvovanie kontroly.

PZP sa vo všeobecnosti uzatvára na dobu neurčitú, takže sa každoročne obnovuje a poistným obdobím je jeden rok. Ak ste si istí, že vaše PZP je výhodné, nemusíte sa jeho zmenou zaoberať, stačí pravidelne platiť poistné. Ku koncu roka 2020 bolo na Slovensku evidovaných približne 3,36 milióna vozidiel a podľa štatistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov malo povinné poistenie len 3,11 milióna z nich. Ak vodič bez platného PZP spôsobí nehodu, škoda je hradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov a tá následne vymáha škodu od nepoisteného vinníka. Suma, ktorú bude musieť skôr či neskôr zaplatiť, sa môže vyšplhať poriadne vysoko. Riskovať sa teda neoplatí.

Pokuta za nezaplatenie PZP

Rovnako je to s pokutami. Policajti vám nevyrubia pokutu priamo za to, že ste nezaplatili PZP včas, ale môžete ju dostať, ak nemáte platnú poistnú zmluvu. A jej platnosť môže skončiť práve tým, že ste úhradu nevykonali včas. Poisťovňa vám zruší zmluvu a vy pri náhodnej kontrole policajnej hliadky zaplatíte od 16,60 do 3 319 eura. Výška pokuty pri neuzatvorenom alebo neplatnom PZP sa líši aj naprieč krajmi. V jednom kraji to môže byť 18 eur, v inom aj 400 eur.

Na to, akú výšku pokuty má okresný úrad alebo policajná hliadka zvoliť neexistuje presná metodika. Orgány a poisťovne sa však zhodujú, že pokuta by mala byť vyššia ako ročné poistné. Spravidla sú však pokuty pre tých, ktorí nemajú poistenie uzatvorené dlhodobo, vyššie ako tie, ktoré môžete dostať za neplatné PZP. Pokutu môžete dostať aj dodatočne. Okresný úrad môže uložiť pokutu až do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Nezaplatenie prvého poistného

PZP môže byť uzatvorené online na diaľku alebo podpisovou zmluvou. Obe zmluvy musíte uhradiť včas v dátum splatnosti, ktorý je uvedený na zmluve. Pri podpisovej zmluve poistenie vzniká podpisom a taktiež musíte uhradiť poistné v dátume splatnosti. Lehoty splatnosti poistného sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne. Ak si uzatvoríte poistenie na diaľku online a prvé poistné nezaplatíte v dátume splatnosti, poistná zmluva ani nevznikne.

Nezaplatenie nasledujúcich poistných

Pri nezaplatení nasledujúcich poistných vám poisťovňa najskôr pošle upomienku a výzvu na jej uhradenie. Ak napriek výzvam nezaplatíte, vašu poistnú zmluvu zruší pre neplatenie cca do 3 mesiacov a následne si od vás bude vymáhať alikvótnu časť dlžného poistného. Keď PZP už nie je platné, je nutné si uzatvoriť nové. „V situácii, ak ste poistné zabudli zaplatiť a v tom čase sa stane nehoda, vaše PZP je síce platné, ale poisťovňa môže od vás žiadať náhradu škody. Zábudlivosť sa teda v tomto prípade nevypláca,“ vysvetľuje Brezanská. Napríklad, hoci zaplatíte 2 kvartálne splátky a zabudnete na ďalšiu, poisťovňa od vás môže vymáhať nielen vzniknutú škodu, ale bude chcieť doplatiť aj zvyšok poistného.

Zároveň vám hrozí aj pokuta alebo krátenie poistného, čiže poisťovňa môže pri škode uhradiť menej peňazí. Ak si chcete byť istí, že poistku vždy zaplatíte včas, odporúčame nastaviť si ročné platby. Ak nájdete výhodnejšiu ponuku PZP a chcete poistenie zrušiť ku koncu vášho poistného obdobia, je potrebné, aby ste najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom doručili písomnú výpoveď do poisťovne. Poisťovňa vašu zmluvu nezruší bez toho, aby vás na nedoplatok poistného neupozornila upomienkou. Niektoré poisťovne posielajú pripomienky úhrady platby s takým časovým predstihom, že na to klient aj tak zabudne.

Dočasné odhlásenie vozidla a PZP

PZP musíte mať zaplatené, ak sa s autom pohybujete v cestnej premávke. V prípade, že vaše vozidlo je dočasne nepojazdné alebo ho jednoducho načas nebudete využívať, môžete ho dočasne odhlásiť. Vyhnete sa tak platbe PZP, ale aj STK a EK. Takého dočasné odhlásenie vás na niekoľko mesiacov (do 1 roka) vyjde na 5 eur.

Zaplatili ste, ale poisťovňa neeviduje platbu?

Môže sa stať, že vám poisťovňa pošle upomienku, ale vy ste poistné zaplatili. V tom prípade musíte dokázať, že ste platbu skutočne odoslali. Vytlačte alebo oskenujte potvrdenie o platbe a pošlite ho do poisťovne poštou, resp. najrýchlejšie to bude e-mailom. Poisťovňa vašu platbu skontroluje podľa variabilného symbolu, ktorým je väčšinou číslo vašej zmluvy o PZP, alebo to môže byť aj číslo návrhu zmluvy, z ktorej zmluva následne vznikne. Ak sa problém do pár dní nevyrieši a vašu platbu sa nepodarí dohľadať, skontrolujte si, či platba skutočne odišla a či ste zadali správny variabilný symbol. Ak je všetko spomenuté v poriadku, obráťte sa na infolinku poisťovne.

Doklad o uzatvorení PZP

Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (bývalá Zelená karta) – slúži ako doklad o poistení na Slovensku aj pri ceste do zahraničia. Túto medzinárodnú poisťovaciu kartu môžete od 1.7.2020 od poisťovne dostať v bielo-čiernej farbe. Pri online založení poistnej zmluvy vám dočasná Zelená karta príde na e-mail a po zaplatení vám poisťovňa pošle kartou aj poštou. Pozor, nemusí to tak byť vždy. Niektoré poisťovne zasielajú kartu s ročnou platnosťou len e-mailom. „Aj keď vám poisťovňa kartu pošle e-mailom, odporúčame ju mať vždy vytlačenú pri sebe v motorovom vozidle, nakoľko nie vždy ju policajti hlavne pri ceste do zahraničia akceptujú v elektronickej podobe. Záleží to na benevolencii a prístupe polície,“ dodáva odborníčka z FinGO.sk Mária Brezanská.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #pokuta #auto