Ste študent a zároveň sirota? Kedy musíte predložiť doklad o návšteve školy?

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

07.09.2022 09:41
vysoká škola, mladí ľudia, študent Foto:
Ilustračné foto.
debata

Iná situácia je, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. „Rovnako, ak pokračujú na II. stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Na jeho opätovnú výplatu od nového školského roka treba zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu,“ informuje o potrebách požiadať o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Pokračovanie v štúdiu

Na začiatku školského roku študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka poskytne Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez elektronický informačný systém.

„Výnimkou sú študenti tých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva (ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti-siroty, ktorí študujú v zahraničí. V záujme skoršieho vyplatenia dávky však môže ktorýkoľvek študent potvrdenie o štúdiu Sociálnej poisťovni predložiť,“ uvádza Kontúr.

Prerušenie štúdia

Iná situácia je, ak študent štúdium v lete prerušil. Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia.

„Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov,“ vraví Martin Kontúr.

Ukončenie štúdia

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia končí nárok na výplatu sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termínom ukončenia štúdia je termín bakalárskej skúšky. V lete sa mu preto výplata sirotského dôchodku prerušila. Následne po začiatku magisterského štúdia je potrebné, aby Sociálnej poisťovni predložil žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku a priložil k nej potvrdenie aj o štúdiu (ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov).

Ako upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne, len samotné rozhodnutie školy o prijatí na II. stupeň vysokoškolského štúdia nie je dostatočným dokladom na uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august 2022.

Sociálna poisťovňa ku koncu júla 2022 vyplácala celkovo 18 369 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 149,79 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Sociálna poisťovňa #sirotský dôchodok #potvrdenie o návšteve školy
Flowers